MR av brystene

MR av bryst er en undersøkelse hvor magnetfelt og radiobølger brukes for å lage bilder av en del av kroppen.