HELSENORGE

Irritabel tarm-syndrom (IBS)

Irritabel tarm er en vanlig tilstand som medfører gjentatte magesmerter og endring av avføringens form eller hyppighet (enten diare eller forstoppelse), ofte smerter ved avføring. De fleste utredes hos fastlege, og spesielt hos pasienter under 45 år er det oftest ikke nødvendig med undersøkelser hos spesialist. Hvis fastlegen finner spesiell grunn til å utelukke annen sykdom som årsak til symptomene dine, kan han/hun velge å henvise til utredning.