HELSENORGE

Abort - Spontan abort og missed abortion

Spontanabort defineres ved at svangerskapet går til grunne før fosteret er levedyktig. Dette forekommer i 20 til 30 prosent av alle erkjente svangerskap. Spontanabort kan skje så sent som i 22. svangerskapsuke, men 97 prosent skjer i løpet av de første tolv ukene.