Russeksjon Narvik, døgnenhet

Døgnenheten tar imot både kvinner og menn over 18 år som trenger hjelp med ulike typer rusproblemer. Eksempler på slik avhengighet kan være alkoholavhengighet, avhengighet av narkotiske stoffer, medikamentmisbruk- og avhengighet, og blandingsmisbruk.

Les mer om Russeksjon Narvik, døgnenhet

Russeksjon Narvik, døgnenhet

Enheten tilrettelegger i hovedsak ikke for parbehandling. 

Enheten gir mulighet for §12-soning/behandling. Dette forutsetter at pasienten har fått de nødvendige avklaringene med rettsvesenet.

Russeksjon Narvik døgnenheten tilbyr kortidsbehandling (vanligvis 10 til 12 uker).

Romfasiliteter
Døgnenheten har plass til 22 pasienter på enerom. To og to pasienter deler bad. Seksjonen har flere ulike oppholdsrom og aktivitetsrom. 

Besøk og permisjoner
Pasientene kan motta besøk innenfor besøkstidene eller etter annen avtale. Permisjoner kan være en lærerik og viktig del av behandlingen, og disse skal planlegges godt. Pasientene kan søke om ulike typer permisjoner under innleggelsen på Døgn. De første 2-4 ukene gis det vanligvis ikke overnattingspermisjoner.

Gruppebehandling

Seksjonens erfaring er at pasientene tilbakemelder stort utbytte av å delta i gruppebehandling. 
Pasientene anbefales å delta i denne typen tiltak, og de fleste pasientene på Døgnenheten deltar i en eller flere grupper i løpet av behandlingstiden.

Endringsgruppe
I Endringsgruppen jobber pasientene med den usikkerheten svært mange kjenner på når de vurderer å endre rusvaner. Pasienten får mulighet til å styrke et valg om å stå rusfri gjennom refleksjon og diskusjon med andre gruppe- medlemmer og personal.

Mestringsgruppe
Kognitiv adferdsterapi med fokus på å bygge mestringstillit og jobbe med tilbakefallsforebygging. Pasientene jobber med å få innsikt i risiko- situasjoner, utarbeide kriseplan, jobbe med nettverk, ha fokus på egne ressurser og bli bevisst konkrete mestringsstrategier.

Kvinnegruppe
Gruppa jobber med ulike temaer som er relevante og viktige for å få økt innsikt og økt mestring for den kvinnelige pasienten. Eksempel kan være temaer om morsrolle, selvbilde, kvinners vei inn og ut av rusen mm. Kvinnene får mulighet til å bygge relasjoner, oppleve sosial mestring, og få positive opplevelser og samhold med andre kvinner.

Selvhevdelsesgruppe
Gruppe med fokus på å styrke pasientens sosiale kompetanse og evne til god kommunikasjon. Pasientene får innsikt i egne væremåter og får trening i å kommunisere egne behov og sette grenser, uten å  ”tråkke” på andre eller bli for passiv.

Andre behandlingstiltak 

Miljøterapi
Kjerneantakelsen i miljøterapien er at det daglige samspillet, støtte i omgivelsene og det å ta del i et fellesskap skal ha en terapeutisk effekt for pasien- tene.

Døgnenheten har en ukeplan med faste gjøremål, møter og måltider. Pasientene får gjennom å følge ukeplanen en mulighet til god døgnrytme og mange ulike former for mestringstrening sammen med både medpasienter og personal. Ukeplanen gjelder i all hovedsak for alle pasientene og fra den dagen de kommer inn til behandling.

Ukeplanens faste punkter:

  • Fellesmøter to ganger hver dag (morgenmøte 
  • og ettermiddagsmøte)
  • Kjøkkentjeneste og andre faste oppgaver i fellesskapet
  • Morgentrim 3 dager i uka 
  • Frokost, lunsj, middag og kvelds til faste tider i
  • felles spiserom/kantine
  • Aktivitetskvelder to kvelder i uka. Hensikten er å finne nye, eller gjenoppta gamle, hobbyer og aktiviteter som kan være til hjelp i et rusfritt liv
Pasientene har i løpet av uka ganske mye tid til egen disposisjon, og ansvaret for planlegging av fritid og aktivitet legges hovedsakelig til pasienten selv. 
Seksjonen har både lokaler og omgivelser som gir et meget godt utgangspunkt for ulike opplevelser og hobbyer. Seksjonen har egen aktivitetsstue og snekkerverksted, gymsal og treningsrom.

Trening og kosthold
Vi har stor tro på at tilpasset trening/aktivitet og riktig kosthold kan være viktig og nyttig i arbeidet med å mestre livet uten destruktiv rusmiddelbruk. Vi har derfor fokus på dette i behandlingshverdagen gjennom regelmessig trim, oppfordring til trening, og regelmessige måltider med sunn og god hverdagsmat.
 
Individualterapi
Pasientene kan få opprettet en individualkontakt om det er særskilt problematikk som tilsier dette.
Eksempler kan være manglende mulighet til å nyttegjøre seg gruppetilbudene, utfordringer knyttet til f.eks angst og depresjon og lignende, eller andre forhold som tilsier at individualkontakt er hensikts- messig.

Kunstterapi
Pasientene som har dette tiltaket jobber sammen med kunstterapeut der metoden er bruk av alternative uttrykksformer for å få økt innsikt og mestring.
 
Kvinnetiltak
Aktiviteter der bare kvinnene deltar. Fokus på opplevelse, mestring og samhørighet.
 


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Buveien 75, 8521 Ankenes

Seksjonen har døgnbemanning.
Telefon
Resepsjonen: 76 96 56 20 | vaktrom: 76 96 56 71 / 76 96 56 73
mandag - fredag 08-15.30
Vaktrom Døgn og Avrusing: tilgjengelig på telefon hele døgnet alle dager.
Russeksjon Narvik, Håkvik (Nordlandsklinikken)
Besøksadresse
Buveien 75, Håkvik(Kart)
Telefon
76 96 56 20
E-post

Praktisk informasjon

Atkomst

​Nordlandsklinikken ligger i Buveien i Håkvik, rundt 12 kilometer sør for Narvik. Det er skiltet til klinikken med avkjøring fra E6.​

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Matservering

Pårørende kan bestille frokost, lunsj og middag etter avtale med kjøkkenet, som ligger ved matsalen i 1. etasje.​

Parkering

​Det er rundt 30 parkeringsplasser utenfor Nordlandsklinikken. Vi har gratis parkering. 

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBhttps://unn.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsbTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fant du det du lette etter?