Rusavdelingen

Rusavdelingen i UNN er organisert under Psykisk helse- og rusklinikken, og har behandlingstilbud i Tromsø og Narvik. Rusavdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med rus- og avhengighetslidelser i hele Nord-Norge. Fra 1. januar 2019 tilbyr vi behandling som følger pakkeforløp for TSB.

Les mer om Rusavdelingen

Rusavdelingen

Pakkeforløp TSB - tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser
Henvisning til Rusavdelingen fremmes via fastlege, kommunal rus- og psykiatritjeneste, eller fra andre spesialisthelsetjenester. 

Ved Russeksjon Tromsø som ligger på Åsgårdområdet i Tromsø, finner du disse behandlingstilbudene:

  • Ruspoliklinikken
  • Avrusning Tromsø
  • Rusbehandling Restart
  • Rusbehandling Ung

Ved Russeksjon Narvik, beliggende i Håkvik – ca. 12 km sør for Narvik sentrum, finner du:

  • Avrusning
  • Døgnenheten

For mer omfattende presentasjon av den enkelte behandlingsenheten, gå inn på enhetenes egne nettsider. Se lenker nederst på denne avdelingssida.

Avdelingsleder: Ruben Sletteng

Kontaktinformasjon

Telefon
Avdelingsleder Ruben Sletteng: 77 62 76 84
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Avrusning fra alkoholhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-fra-alkoholAvrusning fra alkoholAAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkohol
Avrusning fra opioiderhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-fra-opioiderAvrusning fra opioiderAAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioider
Avrusning på institusjonhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-pa-institusjonAvrusning på institusjonAAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjon
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://unn.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)LLAR-behandlingLAR-behandlingLAR-behandlingLAR-behandling
Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlinghttps://unn.no/behandlinger/mentaliseringsbasert-terapi-mbt-i-rusbehandlingMentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingMMentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingMentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingMentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingMentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling
Motiverende intervju (MI)https://unn.no/behandlinger/motiverende-intervju-miMotiverende intervju (MI)MMotiverende intervju (MI)Motiverende intervju (MI)Motiverende intervju (MI)Motiverende intervju (MI)
Rusavhengighet, poliklinisk behandlinghttps://unn.no/behandlinger/rusavhengighet-poliklinisk-behandlingRusavhengighet, poliklinisk behandlingRRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandling
Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBhttps://unn.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsbTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Avrusning, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/avrusning-tromsoAvrusning, Tromsø
Rusbehandling Restart, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/rusbehandling-restart-tromsoRusbehandling Restart, Tromsø
Rusbehandling ung, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/rusbehandling-ung-tromso-feringenRusbehandling ung, Tromsø
Ruspoliklinikken, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/ruspoliklinikken-tromsoRuspoliklinikken, Tromsø
Russeksjon Narvik, avrusningsenhet https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/avrusningsenheten-narvikRusseksjon Narvik, avrusningsenhet
Russeksjon Narvik, døgnenhethttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/russeksjon-narvik-dognenhetRusseksjon Narvik, døgnenhet

Fant du det du lette etter?