HELSENORGE

Rusavdelingen

Rusavdelingen i UNN er organisert under Psykisk helse- og rusklinikken, og har behandlingstilbud i Tromsø og Narvik. Rusavdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med rus- og avhengighetslidelser i hele Nord-Norge. Fra 1. januar 2019 tilbyr vi behandling som følger pakkeforløp for TSB.

Fant du det du lette etter?