Rusavdelingen

Rusavdelingen i UNN er organisert under Psykisk helse- og rusklinikken, og har behandlingstilbud i Tromsø og Narvik. Rusavdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med rus- og avhengighetslidelser i hele Nord-Norge. Fra 1. januar 2019 tilbyr vi behandling som følger pakkeforløp for TSB.

Les mer om Rusavdelingen

Rusavdelingen

Pakkeforløp TSB - tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser
Henvisning til Rusavdelingen fremmes via fastlege, kommunal rus- og psykiatritjeneste, eller fra andre spesialisthelsetjenester. 

Ved Russeksjon Tromsø som ligger på Åsgårdområdet i Tromsø, finner du disse behandlingstilbudene:

  • Ruspoliklinikken
  • Avrusning Tromsø
  • Rusbehandling Restart
  • Rusbehandling Ung

Ved Russeksjon Narvik, beliggende i Håkvik – ca. 12 km sør for Narvik sentrum, finner du:

  • Avrusning
  • Døgnenheten

For mer omfattende presentasjon av den enkelte behandlingsenheten, gå inn på enhetenes egne nettsider. Se lenker nederst på denne avdelingssida.

Avdelingsleder: Ruben Sletteng

Kontakt

Telefon
Avdelingsleder Ruben Sletteng: 77627684
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Avrusning fra alkoholhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-fra-alkoholAvrusning fra alkoholAAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkohol[{"Title":"Tromsø","Department":"Avrusning Tromsø|f47ad40d-a960-41f9-bcee-761795dde94a","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Narvik","Department":"Avrusningsenheten, Narvik|53ab803c-4f06-4298-9ac3-ca01109fba56","Locations":"Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)|4a2cebec-2de2-47da-9595-07bb184f3782","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795191;974864177"}]
Avrusning fra opioiderhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-fra-opioiderAvrusning fra opioiderAAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioider[{"Title":"Tromsø","Department":"Avrusning Tromsø|f47ad40d-a960-41f9-bcee-761795dde94a","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Narvik","Department":"Avrusningsenheten, Narvik|53ab803c-4f06-4298-9ac3-ca01109fba56","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974864177"}]
Avrusning på institusjonhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-pa-institusjonAvrusning på institusjonAAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjon[{"Title":"Tromsø","Department":"Avrusning Tromsø|f47ad40d-a960-41f9-bcee-761795dde94a","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Narvik","Department":"Avrusningsenheten, Narvik|53ab803c-4f06-4298-9ac3-ca01109fba56","Locations":"Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)|4a2cebec-2de2-47da-9595-07bb184f3782","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795191;974864177"}]
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://unn.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)LLAR-behandlingLAR-behandlingLAR-behandlingLAR-behandlingEMPTY
Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlinghttps://unn.no/behandlinger/mentaliseringsbasert-terapi-mbt-i-rusbehandlingMentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingMRusavhengighet - Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingRusavhengighet - Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingRusavhengighet - Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingRusavhengighet - Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingEMPTY
Motiverende intervju (MI)https://unn.no/behandlinger/motiverende-intervju-miMotiverende intervju (MI)MMotiverende intervju (MI)Motiverende intervju (MI)Motiverende intervju (MI)Motiverende intervju (MI)EMPTY
Rusavhengighet, poliklinisk behandlinghttps://unn.no/behandlinger/rusavhengighet-poliklinisk-behandlingRusavhengighet, poliklinisk behandlingRRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengigheit poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandlingEMPTY
Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBhttps://unn.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsbTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB[{"Title":"Tromsø - avrusning","Department":"Avrusning Tromsø|f47ad40d-a960-41f9-bcee-761795dde94a","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":"Tromsø - avrusning","LocationQueryString":"?sted=tromso-avrusning","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Tromsø - Restart","Department":"Rusbehandling Restart, Tromsø|82ce018b-0bca-4a08-a2d4-4fc75fc783d1","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":"Tromsø - Restart","LocationQueryString":"?sted=tromso-restart","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Tromsø - poliklinikk","Department":"Ruspoliklinikken, Tromsø|436e50f8-4625-4571-abcd-e471292038c1","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":"Tromsø - poliklinikk","LocationQueryString":"?sted=tromso-poliklinikk","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Tromsø (rusbehandling ung)","Department":"Rusbehandling ung, Tromsø (Færingen)|433117bd-b95e-4ad1-baf2-3977ecfe4cce","Locations":"Rusbehandling ung, Tromsø|3ba57cae-f746-4529-89f4-73965d6554ea","TitleExtension":" - Tromsø (rusbehandling ung)","LocationQueryString":"?sted=tromso-rusbehandling-ung","FNSPOrganizationNumber":"974547058;974864177"},{"Title":"Narvik - avrusning","Department":"Avrusningsenheten, Narvik|53ab803c-4f06-4298-9ac3-ca01109fba56","Locations":"Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)|4a2cebec-2de2-47da-9595-07bb184f3782","TitleExtension":"Narvik - avrusning","LocationQueryString":"?sted=narvik-avrusning","FNSPOrganizationNumber":"974795191;974864177"},{"Title":"Narvik - døgnenhet","Department":"Russeksjon Narvik, døgnenhet|eedb182e-c700-482f-a0a5-061921eadcb5","Locations":"Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)|4a2cebec-2de2-47da-9595-07bb184f3782","TitleExtension":"Narvik - døgnenhet","LocationQueryString":"?sted=narvik-dognenhet","FNSPOrganizationNumber":"974795191;974864177"}]

Avrusning, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/avrusning-tromsoAvrusning, Tromsø
Rusbehandling Restart, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/rusbehandling-restart-tromsoRusbehandling Restart, Tromsø
Rusbehandling ung, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/rusbehandling-ung-tromsoRusbehandling ung, Tromsø
Ruspoliklinikken, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/ruspoliklinikken-tromsoRuspoliklinikken, Tromsø
Russeksjon Narvik, avrusningsenhet https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/avrusningsenheten-narvikRusseksjon Narvik, avrusningsenhet
Russeksjon Narvik, døgnenhethttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/russeksjon-narvik-dognenhetRusseksjon Narvik, døgnenhet

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)