HELSENORGE

Akuttpsykiatrisk seksjon

Seksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak og for store deler av klinikkens tilbud til personer som er i behov av behandling underlagt tvunget psykisk helsevern. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. 

Fant du det du lette etter?