HELSENORGE

Psykiatrisk avdeling

Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen består av tre seksjoner: Akuttpsykiatrisk-, Alderspsykiatrisk- og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon. Alle enhetene er lokalisert på UNN Åsgård i Tromsø. Opptaksområde er alle kommuner i Finnmark, Troms og deler av Nordland (Ofoten).
Fant du det du lette etter?