Psykiatrisk avdeling

Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse og rusklinikken. Avdelingen består av tre seksjoner; Akuttpsykiatrisk-, Alderspsykiatrisk- og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon. Alle enhetene er lokalisert på UNN Åsgård i Tromsø. Opptaksområdet er alle kommuner i Finnmark, Troms og deler av Nordland (Ofoten).
Les mer om Psykiatrisk avdeling

Psykiatrisk avdeling

Akuttpsykiatrisk seksjon gir tilbud til pasienter med særlig vanskelige og kompliserte tilstander med behov utover det som kan ivaretas av tilbudene ved de ulike Sentre for psykisk helse og rusbehandling (DPS). Seksjonen yter øyeblikkelig hjelp til pasienter i opptaksområdet. 

Seksjonen har et nært samarbeid med de ulike sentrene og kommunene i opptaksområdet. Alle enhetene i seksjonen er godkjent for tvungent psykisk helsevern med og uten døgnopphold. 

Alderspsykiatrisk seksjon gir både døgn- og poliklinisk tilbud til pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte tilstander hos eldre. 

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon gir døgntilbud til pasienter som trenger opphold i sikkerhetspsykiatriske sengeenheter. Sikkerhetspsykiatrisk seksjon består av to enheter: Døgnbehandling og Rehabilitering. Seksjonen gir tilbud og behandling til følgende målgrupper:

  • Personer med en alvorlig psykisk lidelse kombinert med atferds-/voldsproblematikk
  • Personer idømt tvunget psykisk helsevern i henhold til Straffelovens 39, jfr. Kap 5 i Psykisk Helsevernloven
  • Personer i behov for utredning for uavklart voldsrisikoproblematikk

Kontaktinformasjon

Telefon
Avdelingsleder Siren Hoven: 77 62 79 57
E-post
UNN Åsgård
Besøksadresse
Åsgårdvegen 40(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00
E-post

Adkomst

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Kart over området

Parkering

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Praktisk informasjon

Biblioteket på Åsgård

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

Alderspsykiatrihttps://unn.no/behandlinger/alderspsykiatriAlderspsykiatriAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatri
Sikkerhetspsykiatrihttps://unn.no/behandlinger/sikkerhetspsykiatriSikkerhetspsykiatriSSikkerhetspsykiatriSikkerhetspsykiatriSikkerhetspsykiatriSikkerhetspsykiatri

Akuttpsykiatrisk seksjonhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-seksjonAkuttpsykiatrisk seksjon
Alderspsykiatrisk seksjon, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/alderspsykiatrisk-seksjon-tromsoAlderspsykiatrisk seksjon, Tromsø
Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/sikkerhetspsykiatrisk-seksjon-tromsoSikkerhetspsykiatrisk seksjon, Tromsø

Fant du det du lette etter?