Døgnenhet, Ofoten (Håkvik)

Døgnenheten har 12 sengeplasser. Vi er lokalisert i naturskjønne omgivelser i Håkvik på Ankenesstrand. Målet vårt er å hjelpe hver enkelt til bedre å mestre sin egen livssituasjon. Vi gir behandling og kartlegger hva som skal til for at pasientene så snart som mulig skal kunne reise hjem og klare seg utenfor institusjonen.

Les mer om Døgnenhet, Ofoten (Håkvik)

Døgnenhet, Ofoten (Håkvik)

Noen pasienter kommer til kortere opphold for å hindre negativ utvikling av sykdommen og hindre akuttinnleggelse i sykehuset. Andre har behov for oppfølging i forhold til endring av medisiner og når dette ikke kan skje hjemme.

Døgnenheten har fokus på fysisk aktivitet og har flott turterreng rett utafor døra. Vi har aktivitetsgruppe, faste turdager og andre aktivitetstilbud. Aktivitet er svært viktig for alle mennesker og også særlig viktig når man sliter psykisk. Det er gjort mange studier som viser at fysisk aktivitet også bedrer psykisk helse.

Vår personalgruppe har bred kompetanse med videreutdanning innen psykisk helse, krise og traumebehandling, rus og psykiatri og spiseforstyrrelser.

Etter utskriving kan det være aktuelt med videre oppfølging fra poliklinikken og/eller kommunehelsetjenesten. Akutte henvisninger går gjennom ambulant team i deres åpningstid og vakttelefonen utenom deres åpningstid.

Døgnenheten er primært for voksne over 18 år. Av og til vil det kunne være nødvendig med innleggelse for dem under 18 år. Tilbudet til disse gis primært ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Tromsø.

Henvisning

​Sjekkliste for henvisning:​

- Aktuelle symptomer 
- Aktuell funksjonsbeskrivelse 
- Aktuelle kartlegginger/tester (eksempelvis MADRS)
- Hvilken behandling/oppfølging er gitt frem til nå, og effekt så langt? 
- Tidligere psykiske helseplager
- Kjente psykiske helseplager i nær familie
- Somatisk status 
- Medisiner (dato for sist endringer, og serumspeil)
- Eventuell rusmiddel/legemiddelavhengighet 
- Cave 
- Omsorg for barn
- Nettverk 
- Pasientens motivasjon for behandling​


Alle akutte henvisninger går gjennom ambulant akutt team i deres åpningstid og vakttelefonen utenom deres åpningstid.

Ambulant akutteam, Narvik

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Adkomst

​Døgnenheten ved Senter for psykisk helse Ofoten ligger i Buveien i Håkvik, rundt 12 kilometer sør for Narvik. Det er skiltet til senteret med avkjøring fra E6.  ​

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Parkering

​Det er rundt 20 parkeringsplasser ved senteret. Vi har gratis parkering.

Fant du det du lette etter?