HELSENORGE

Sosionomtjenesten, Tromsø

Sosionomtjenesten yter tjenester til pasienter og pårørende henvist fra somatiske sengeposter og poliklinikker ved UNN Breivika. Sosionomen kan gi hjelp i pasientens og pårørendes aktuelle livssituasjon - dette gjennom støttesamtaler, informasjon, råd og veiledning. Åpningstid: 08-15.30
Fant du det du lette etter?