HELSENORGE

Ergoterapitjenesten, Tromsø

Ergoterapeuter jobber med mennesker som av ulike årsaker har vansker med egenomsorg og deltakelse i dagliglivet. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser og tar sikte på å fremme aktivitet.  Vi deltar i kartlegging og behandling i akutt og subakutt fase etter sykdom og skade, samt pasientopplæring i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret (LMS). Åpningstid: 08-15.30

Fant du det du lette etter?