HELSENORGE

Nevrologisk dagenhet, Tromsø

Ved dagenheten tar vi imot pasienter til utredning for mildere akutte forbigående hjerneslag (drypp/TIA) og andre akutte nevrologiske tilstander som ikke trenger innleggelse.  Utredning av pasienter med spinalpunksjon, tappetest og muskelbiopsi foregår også på dagenheten.

Dagenheten har utstrakt behandlingsvirksomhet, spesielt for pasienter med multippel sklerose, men også enkelte andre diagnoser. MS-teamet er også lokalisert ved dagenheten.

Fant du det du lette etter?