HELSENORGE

Medisinsk avdeling, Narvik

Medisinsk avdeling Narvik er en generell indremedisinsk avdeling med breddekompetanse i hele det indremedisinske fagfeltet. Vi har to sengeposter og en dialyseenhet.

Fant du det du lette etter?