HELSENORGE

Infeksjonspost, Tromsø

Infeksjonsmedisinsk seksjon er en del av Medisinsk klinikk. Seksjonen er kompetansesenter for infeksjonssykdommer i Helse Nord. Vi yter utredning og behandling, pleie og omsorg til pasienter med alvorlige infeksjonssykdommer.

Fant du det du lette etter?