Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk er lokalisert i Tromsø, Narvik og Harstad. I Tromsø omfatter klinikken de indremedisinske fagfeltene endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, geriatri, nefrologi og infeksjonssykdommer, samt mikrobiologi og smittevern. I Harstad og Narvik er også hjertemedisin og lungemedisin inkludert i de generelle indremedisinske avdelingene.
Les mer om Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk

Vi tilbyr behandling i nærområdet innen geriatri, rehabilitering og dialyse i samarbeid med kommunene Nordreisa og Lenvik. 

To kompetansesenter er en del av klinikken; Kompetansesenterene NORM (Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober) og K-Res (Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens).


  • Lenke til NORM
  • Lenke til K-Res


Klinikksjef: Markus Rumpsfeld

Kontakt

Telefon
Sentralbordet i UNN: 77626000 | Klinikksjef Markus Rumpsfeld: 97708315 | Klinikkrådgiver Janne Kristin Nilssen: 91358616 / 77628284
E-post
Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Medisinsk klinikk
Postboks 101
9038 Tromsø
Besøksadresser og praktisk informasjon

Akutt leukemihttps://unn.no/behandlinger/akutt-leukemiAkutt leukemiALeukemiija (Varraborasdávda), fáhkkaAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiEMPTY
Arbeids-EKGhttps://unn.no/behandlinger/arbeids-ekgArbeids-EKGAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKG[{"Title":"Tromsø","Department":"Hjerte-kar poliklinikk|65b5bfb4-2b33-414b-aaed-f2b373385cbc","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787"},{"Title":"Harstad","Department":"Medisinsk poliklinikk, Harstad|731bf5ee-7919-4d6d-a3a4-5d5a50152c9a","Locations":"UNN Harstad|715398a0-91b6-4382-bbb5-013b4b9621bf","TitleExtension":" - Harstad","LocationQueryString":"?sted=harstad","FNSPOrganizationNumber":"974795639"},{"Title":"Narvik","Department":"Felles poliklinikk, Narvik|8e79632e-bada-4c00-a4a4-d4f51e95b588","Locations":"UNN Narvik|263da6f7-46ea-4b05-8c1b-91db5d35a689","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795396"}]
Benmargskreft (myelomatose)https://unn.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatoseBenmargskreft (myelomatose)BAđadákteborasdávdaBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)EMPTY
Bronkoskopi, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/bronkoskopi-harstadBronkoskopi, HarstadBBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopiEMPTY
Cellegifthttps://unn.no/behandlinger/cellegiftCellegiftCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling[{"Title":"UNN Tromsø","Department":"Kreftpoliklinikken, Tromsø|19aaedfe-5013-4444-a52a-8976ceb2b825","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - UNN Tromsø","LocationQueryString":"?sted=unn-tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787"},{"Title":"UNN Narvik","Department":"Felles poliklinikk, Narvik|8e79632e-bada-4c00-a4a4-d4f51e95b588","Locations":"UNN Narvik|263da6f7-46ea-4b05-8c1b-91db5d35a689","TitleExtension":" - UNN Narvik","LocationQueryString":"?sted=unn-narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795396"},{"Title":"UNN Harstad/palliativ enhet","Department":"Palliativ enhet, Harstad|b2a3e47a-5c3d-4524-94f9-4175a959ecc1","Locations":"UNN Harstad|715398a0-91b6-4382-bbb5-013b4b9621bf","TitleExtension":" - UNN Harstad","LocationQueryString":"?sted=unn-harstadpalliativ-enhet","FNSPOrganizationNumber":"974795639"},{"Title":"UNN Harstad/medisinsk dagenhet","Department":"Medisinsk dagenhet, Harstad|e3786f5b-bf51-4d9c-b006-12fb1197cc25","Locations":"UNN Harstad|715398a0-91b6-4382-bbb5-013b4b9621bf","TitleExtension":" - UNN Harstad/medisinsk dagenhet","LocationQueryString":"?sted=unn-harstadmedisinsk-dagenhet","FNSPOrganizationNumber":"974795639"}]
Diabetes type 1https://unn.no/behandlinger/diabetes-type-1Diabetes type 1DDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1[{"Title":"Tromsø","Department":"Medisinsk poliklinikk, dagenhet og gastrolab, Tromsø|1f2b3852-bc48-46ed-9a95-7ed524ef8387","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787"}]
Diabetes type 2https://unn.no/behandlinger/diabetes-type-2Diabetes type 2DDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2[{"Title":"Tromsø","Department":"Medisinsk poliklinikk, dagenhet og gastrolab, Tromsø|1f2b3852-bc48-46ed-9a95-7ed524ef8387","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787"}]
Diagnostisk forløp - ved mistanke om alvorlig sykdom som kan være krefthttps://unn.no/behandlinger/diagnostisk-forlop-ved-mistanke-om-alvorlig-sykdom-som-kan-vere-kreftDiagnostisk forløp - ved mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreftDDiagnosalaš geavat - borasdávddaKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløpEMPTY
Gastroskopihttps://unn.no/behandlinger/gastroskopiGastroskopiGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi[{"Title":"Tromsø","Department":"Medisinsk poliklinikk, dagenhet og gastrolab, Tromsø|1f2b3852-bc48-46ed-9a95-7ed524ef8387","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787"},{"Title":"Harstad","Department":"Gastropoliklinikken, Harstad|f04c9e6e-43ea-4283-99f0-df3ab112ee46","Locations":"UNN Harstad|715398a0-91b6-4382-bbb5-013b4b9621bf","TitleExtension":" - Harstad","LocationQueryString":"?sted=harstad","FNSPOrganizationNumber":"974795639"},{"Title":"Narvik","Department":"Felles poliklinikk, Narvik|8e79632e-bada-4c00-a4a4-d4f51e95b588","Locations":"UNN Narvik|263da6f7-46ea-4b05-8c1b-91db5d35a689","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795396"}]
Hemodialysehttps://unn.no/behandlinger/hemodialyseHemodialyseHHemodialyseHemodialyseHemodialyseHemodialyse[{"Title":"Tromsø","Department":"Nyremedisinsk seksjon, Tromsø|c1140060-5165-4396-90c3-adcb9fbab17f","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787"},{"Title":"Harstad","Department":"Dialyseavdelingen, Harstad|00b18fa3-562c-4461-b61e-e7d0edae1b13","Locations":"UNN Harstad|715398a0-91b6-4382-bbb5-013b4b9621bf","TitleExtension":" - Harstad","LocationQueryString":"?sted=harstad","FNSPOrganizationNumber":"974795639"},{"Title":"Narvik","Department":"Dialyseenheten, Narvik|92a2276a-3182-4e9f-b480-fa70a89a85f3","Locations":"UNN Narvik|263da6f7-46ea-4b05-8c1b-91db5d35a689","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795396"},{"Title":"Finnsnes","Department":"","Locations":"Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms|55ad101c-2697-4cb5-86e9-0303dcbcac4d","TitleExtension":" - Finnsnes","LocationQueryString":"?sted=finnsnes","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Storslett","Department":"","Locations":"Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms|d720ed41-ff04-4bb4-a46e-72831c141cdf","TitleExtension":" - Storslett","LocationQueryString":"?sted=storslett","FNSPOrganizationNumber":null}]
Hjerneslag, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/hjerneslag-harstadHjerneslag, HarstadHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslagEMPTY
Hjerneslag, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/hjerneslag-narvikHjerneslag, NarvikHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslagEMPTY
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/hoydose-cellegiftbehandling-med-autolog-stamcellestotte-tromsoHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte, TromsøHHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)EMPTY
Koloskopi, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/koloskopi-harstadKoloskopi, HarstadKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopiEMPTY
Koloskopi, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/koloskopi-tromsoKoloskopi, TromsøKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopiEMPTY
Kronisk lymfatisk leukemihttps://unn.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemiKronisk lymfatisk leukemiKLeukemiija (Varraborasdávda), kronalaš lymfatalašKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiEMPTY
Nevroendokrine svulsterhttps://unn.no/behandlinger/nevroendokrine-svulsterNevroendokrine svulsterNNevroendokrina šattolmasatNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterEMPTY
Posedialyse - Tromsø, Ofoten og Vest-Finnmarkhttps://unn.no/behandlinger/posedialyse-tromso-ofoten-og-vest-finnmarkPosedialyse - Tromsø, Ofoten og Vest-FinnmarkPPosedialysePosedialysePosedialysePosedialyseEMPTY
Posedialyse, Harstad og omegnhttps://unn.no/behandlinger/posedialyse-harstad-og-omegnPosedialyse, Harstad og omegnPPosedialysePosedialysePosedialysePosedialyseEMPTY
Ulcerøs kolitthttps://unn.no/behandlinger/ulceros-kolittUlcerøs kolittUUlcerøs kolittUlcerøs kolittUlcerøs kolittUlcerøs kolitt[{"Title":"Tromsø","Department":"Medisinsk poliklinikk, dagenhet og gastrolab, Tromsø|1f2b3852-bc48-46ed-9a95-7ed524ef8387","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787"}]

Avdeling for blodsykdommer, hormonsykdommer, infeksjonsmedisin og geriatrihttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatriAvdeling for blodsykdommer, hormonsykdommer, infeksjonsmedisin og geriatri
Avdeling for fordøyelsessykdommer og nyremedisinhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-fordoyelsessykdommer-og-nyremedisinAvdeling for fordøyelsessykdommer og nyremedisin
Medisinsk avdeling, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-harstadMedisinsk avdeling, Harstad
Medisinsk avdeling, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-narvikMedisinsk avdeling, Narvik
Mikrobiologi og smittevernhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/mikrobiologi-og-smittevernMikrobiologi og smittevern
Områdegeriatri, Midt-Tromshttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/omradegeriatri-midt-tromsOmrådegeriatri, Midt-Troms
Områdegeriatri, Nord-Tromshttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/omradegeriatri-nord-tromsOmrådegeriatri, Nord-Troms
Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT)https://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/pasientsentrert-helsetjenesteteam-pshtPasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT)

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)