Kommunikasjonssenteret

Kommunikasjonssenteret veileder medarbeidere og ledere ved UNN i deres internkommunikasjon og kontakt med media, og yter service til medieaktører i hele landet. Senteret har også faglig ansvar for UNNs kommunikasjonskanaler som nettsider, Pingvinavisa, podkasten «Sykehuset» og sosiale medier. Vi har medarbeidere med kontorsted ved UNN Harstad og UNN Tromsø.

Les mer om Kommunikasjonssenteret

Kommunikasjonssenteret

Senteret har følgende sentrale funksjoner:

  • Utvikle foretakets kommunikasjonsstrategi/-planer
  • Helhetlig kommunikasjon og profilering av UNN, inkl. bildearkiv og brosjyre
  • Kommunikasjonsrådgivning til ledere og ansatte i UNN
  • Ivaretakelse og oppfølging av mediehenvendelser  inkl. medievakt og spørsmål om innsyn i offentlig journal (postjournalen)
  • Redaksjon for Pingvinavisa, Fastlegenytt og podkasten «Sykehuset»
  • Redaksjon for UNNs nettsider www.unn.no og intranettet
  • Informasjonsberedskap og krisekommunikasjon
Kommunikasjonssjef er Hilde Annie Pettersen.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Tromsø: 8. etasje, PET-senteret | Harstad: 2. etasje
Telefon
48 22 60 00 (pressevakt) | kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen: 99 10 37 94
E-post
Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Kommunikasjonssenteret
Postboks 100
9038 TROMSØ
Besøksadresser og praktisk informasjon

Kulturavdelingenhttps://unn.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingen/kulturavdelingenKulturavdelingen

Ansatte i kommunikasjonsavdelingen

Fant du det du lette etter?