HELSENORGE

Poliklinikkene i Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken

Mange pasientforløp er omgjort fra inneliggende pasientopphold til polikliniske og dagkirurgiske hotellbaserte opphold. Pasienter i vår klinikk behandles i kreftpoliklinikken, utredningspoliklinikken, og poliklinikk for gynekologi og kirurgi. Disse enhetene er organisatorisk sammenslått til en avdeling som heter K3K Poliklinikkavdelingen.
Fant du det du lette etter?