HELSENORGE

Ernæringssenteret, Tromsø

Ernæringssenteret koordinerer ressurser og kunnskap innen ernæringsfeltet i UNN, slik at pasientene får et godt behandlingstilbud hvor ernæring inngår som en integrert del av den medisinske behandlingen. Ernæring kan være både direkte- og medvirkende årsak til mange sykdommer. For noen sykdommer er ernæringen eneste behandling. I andre tilfeller er sykdom årsak til dårlig ernæringsstatus.

Fant du det du lette etter?