Ernæringssenteret, Tromsø

Ernæringssenteret koordinerer ressurser og kunnskap innen ernæringsfeltet i UNN, slik at pasientene får et godt behandlingstilbud hvor ernæring inngår som en integrert del av den medisinske behandlingen. Ernæring kan være både direkte- og medvirkende årsak til mange sykdommer. For noen sykdommer er ernæringen eneste behandling. I andre tilfeller er sykdom årsak til dårlig ernæringsstatus.

Les mer om Ernæringssenteret, Tromsø

Ernæringssenteret, Tromsø

Behandlingstilbud

Ernæringssenteret tilbyr kostveiledning ved klinisk ernæringsfysiolog (KEF). KEF er eneste helsepersonell med autorisasjon til å gi ernæringsbehandling til pasienter. Det er til sammen 6 KEF-stillinger tilknyttet Ernæringssenteret. KEF arbeider etter henvises fra lege. Se veiledning for henvisning nedenfor. 

De vanligste diagnosegruppene som tilbys kostveiledning av KEF er:

 • Diabetes type 1 og type 2 
 • Cøliaki/glutenintoleranse 
 • Hjerte- og kar sykdom (forhøyet fett eller kolesterol i blodet)
 • Nyresvikt
 • Mage- og tarm tilstander som krever spesialisert og individualisert kostplan
 • Matallergier og matintoleranser
 • Spiseforstyrrelser 
 • Overvekt med vektrelaterte tilleggssykdommer (se gruppetilbud nedenfor)
 • Underernæring generelt, eller som følge av sykdom og/eller behandling (eks kreft, større kirurgi, nevrologiske tilstander/svelgevansker med mer.) 
KEF gir også veiledning i bruk av sonde-  og intravenøs ernæring. 

I tillegg til polikliniske konsultasjoner, gir KEF kostveiledning i grupper og/eller bidrar med undervisning til pasienter og pårørende ved flere tilbud knyttet til Lærings- og Mestringssenteret (LMS) ved UNN Tromsø, UNN Narvik eller UNN Harstad.

 

Gruppetilbud

Ernæringssenteret gir gruppetilbud til pasienter med følgende diagnoser: 

 • Cøliaki
 • Irritabel tarm 
 • Overvekt (BMI 30 – 34) med vektrelatert tilleggsdiagnose (eks høyt blodtrykk, høyt kolesterol med mer.)  
Se veiledning for henvisning av øvrige overvektige pasienter under henvisning til KEF.
KEF informerer også om ernæring til pasienter og pårørende ved flere pasientskoler som tilbys gjennom Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved UNN:  

 
Pr juni i 2016 underviser KEF ved LMS-tilbud for følgende pasientgrupper:

 • Diabetes type 1
 • Diabetes type 2
 • Hjertesykdom (pasienter med hjertesykdom)
 • Nyresvikt 
 • Kronisk Utmattelsessyndrom (ME)
 • Anal inkontinens
 • Flere kreftformer
 • Multipper sklerose (nevrologisk sykdom)
 • Revmatisk sykdom/inflammatorisk autoimmun sykdom
 • Stomi
 • Inflammatorisk tarmsykdom (Mb Crohn eller Ulcerøs Colitt)
 • Sykelig overvekt hos voksne

Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog (KEF)

Pasienter kan henvises elektronisk til KEF av lege/fastlege til konsultasjon eller gruppetilbud. Henvisningen sendes Ernæringssenteret Tromsø, som er organisert under Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse (K3K). 
 
Henvisningen bør inneholde følgende informasjon:

 • Diagnose/henvisningsårsak
 • Vekt/høyde (BMI)
 • Evt. vekttap/vektendring 
 • Andre relevante opplysninger som kan ha innvirkning på pasientens inntak- eller opptak av næring. Eks Dysfagi, nyresvikt, gastrointestinale sykdommer/funksjonssvikt osv.   
 • Hvis pasienten har spesielle ønsker/formål/tanker rundt kontakten med KEF bør dette også nevnes i henvisningen
Henvisning av pasienter som bor i institusjon
I henvisningen av pasienter som bor i institusjon bør det i tillegg til ovennevnte informasjon også framkomme navn på institusjonen, pasientens primærkontakt (dersom vedkommende har det) og gjerne leder ved avdelingen pasienter ligger på. Det bør om mulig også inkluderes telefonnummer som primærkontakt og/eller leder kan nås på. 

Henvisning av overvektige pasienter som ikke faller inn under kriteriene for henvisning til Ernæringssentret.
Pasienter med sykelig overvekt (BMI≥40 eller BMI≥35 og vektrelatert tilleggsdiagnose) henvises til Senter for sykelig overvekt (SSO): 

Tromsø: Medisinsk poliklinikk, dagenhet og gastrolab (inkludert senter for sykelig overvekt)

Øvrige overvektige pasienter (dvs BMI 30-35 uten vektrelatert tilleggsdiagnose) skal ifølge nasjonal veileder få behandlingstilbud ved Frisklivssentraler i kommunehelsetjenesten.  

 

Informasjon til helsepersonell

Ernæringssenteret har utviklet et elektronisk verktøy for kartlegging av ernæringsstatus, beregning av næringsbehov, samt beregning av energi- og proteininntak ved kostregistrering. Dette verktøyet er laget for å forenkle ernæringsarbeidet i pasientbehandlingen slik det er beskrevet i de Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og underernæring.

Ernæringsscreening_elektronisk_kartlegging.xlsx

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Fløy C, plan 4
Telefon
77 62 63 85
UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansens veg 67(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00 | medisinsk nødtelefon: 113
E-post

Adkomst/kart over området

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter. Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre. 

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).
 
Med flybuss 
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.
Med privatbil
Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Praktisk informasjon

Apotek

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Blomster

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Frisør

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger rett ved inngangen på plan C3 og er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene. 

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Parkering

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.Pingvinhotellet - pasienthotellet i Tromsø

Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. Senteret har åpent for sosialt samvær og du får servert kaffe og te. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som:

Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Gå til D-fløya (i retning Tromsøsundet) og ta heisen ned til plan 2. Derfra kan du gå gjennom branndørene og over en liten gjennomgang til det gamle, blå pasienthotellet.

Visittider/besøkstider

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Arrangementer

 • Mandag 02.11.
  Sykelig overvekt -lærings -og mestringskurs

  2-dagers kurs som er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon. Arrangeres jevnlig både i Tromsø og Harstad.

 • Mandag 30.11.
  Sykelig overvekt -lærings -og mestringskurs

  2-dagers kurs som er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon. Arrangeres jevnlig både i Tromsø og Harstad.

 • Torsdag 03.12.
  Sykelig overvekt -lærings -og mestringskurs

  2-dagers kurs som er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon. Arrangeres jevnlig både i Tromsø og Harstad.

 • Mandag 07.12.
  Sykelig overvekt -lærings -og mestringskurs

  2-dagers kurs som er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon. Arrangeres jevnlig både i Tromsø og Harstad.

Fant du det du lette etter?