HELSENORGE

Lungemedisinsk sengepost, Tromsø

Sengeposten er en del av lungemedisinsk avdeling. Vi har 17 senger og er en heldøgnspost. I avdelinga møter du leger, sykepleiere, hjelpepleiere og postsekretær. Når pasientene har behov for det samarbeider vi med fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, prest, ernæringsfysiolog og flere.

Fant du det du lette etter?