HELSENORGE

Senter for pasientnær intelligens (SPKI)

SPKI et et regionalt kompetansemiljø for implementering av kunstig intelligens (KI) for bruk i helsetjenesten som er opprettet i samarbeid mellom UNN HF, UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF.

Fant du det du lette etter?