HELSENORGE

Fag- og kvalitetssenteret

Fag- og kvalitetssenteret skal understøtte klinikkene i levere pasientens helsetjeneste.
Senteret består av to avdelinger: senter for pasientnær intelligens (SPKI) og kvalitetsavdelingen. 
Fant du det du lette etter?