HELSENORGE

Fag- og kvalitetssenteret

Det nye Fag- og kvalitetssenteret er et stabssenter som skal understøtte klinikkene i levere pasientens helsetjeneste. Senteret jobber for å styrke faget i UNN og vår rolle som universitets- og regionsykehus i Helse Nord, at vi leverer tjenester av høy kvalitet, at vi jobber systematisk med pasientsikkerhet, læring og forbedring og at vi erkjenner sammenhengen mellom pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.

Fant du det du lette etter?