HELSENORGE

Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Harstad og Narvik

Vi har ansvar for medisinsk-teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell som er plassert i hjemmet hos pasienter i Harstad fra og med Salangen og sørover, samt nordre del av Nordland, og Vesterålen.

Fant du det du lette etter?