HELSENORGE

Blodprøvetaking, Narvik

Prøvetakingsenheten i Narvik ligger i første etasje på sykehuset. Det er kølappsystem på venterommet. 


Prøvetakingsenheten tar prøver av pasienter fra sykehusets poliklinikker og sengeposter.

Prøvetaking av pasienter utenom sykehuset foregår normalt hos fastlegen. Dersom prøvetakingen byr på spesielle problemer eller prøvene må spesialbehandles vil fastlege gi deg beskjed om å dra til sykehuset og prøvene tas av oss.


Fant du det du lette etter?