HELSENORGE

Observasjonsposten, Tromsø

Observasjonsposten er en klinisk beslutningsenhet hvor pasientene vurderes for videre innleggelse i sykehuset eller utskrivning innen 24 timer. Formålet med observasjonsposten er å bidra til bedre pasientflyt i sykehuset, bedre mottak av pasientene og raskere avklaring for pasienter i akuttfasen.

Fant du det du lette etter?