HELSENORGE

Diabetes type I -lærings -og mestringskurs

To dagers kurs for deg som har hatt diabetes mellitus type I, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det må stå i henvisningen om du har diabetes type I eller type II. 

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

Innhold

Undervisningsform: Forelesninger, diskusjoner, gruppeundervisning

Undervisere: Diabetessykepleiere, lege, ernæringsfysiolog og bruker.

Kurset har mange og erfarne undervisere, men vår erfaring er at utveksling av erfaringer er en vel så viktig komponent av kurset. Vi forsøker å tilrettelegge for utveksling av erfaring gjennom diskusjoner og gruppeoppgaver.

Læringsmål:

 •  Å bli dyktigere til å tilpasse insulindoser utfra blodsukker, karbohydratinntak og aktivitet
 • Å oppnå bedre blodsukkerkontroll uten flere følinger
 • Å kunne vurdere innholdet av karbohydrater i mat (grunnleggende)
 • Å vite hva diabetes type I er, og hvordan det påvirkes
 • Å kjenne til alt som får blodsukkeret til å stige eller synke
 • Å kjenne til hva som kan føre til komplikasjoner ved diabetes
 • Å kunne gjennomføre tiltak for å håndtere din diabetes best mulig
 • Å vite hvor du finner informasjon om diabetes
 • Å vite hva en helsekontroll skal omfatte hos deg som har diabetes
 • Å vite hvor du finner informasjon om diabetes

Med forbehold om endringer.

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes av den enkelte.


Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

 • Scandic Hotels
 • Thon Hotels
 • Nordic Choice Hotels.
  Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel"

Reise​

​Velg et av de tre stedene for å få opp opplysninger om reise, parkering og kart.

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupperNyttige nettadresser

Behandlingsprogram på UNN

 

Helsenorge.no sin side om diabetes 1

Diabetesforbundet

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kursoversikt

Kontakt

Narvik:
Diabetessykepleier Linda Haug
Tlf: 76 96 85 12

Harstad:
Diabetessykepleier Kristin Almå
Tlf: 77 01 55 60
 
Diabetessykepleier Ann Heidi Mathisen
Tlf.: 77 01 55 33

Lærings- og mestringssenteret
Tlf.:  41 24 42 60
E-post: lms@unn.no

Tromsø:
Sekretær Medisinsk poliklinikk
Tlf.: 77 62 73 36

Fant du det du lette etter?