HELSENORGE

Barneleddgikt -pasient-pårørende -lærings -og mestringskurs

Det arrangeres 1 – 2 kurs hvert år (varighet:1-2 dager).
Kurset 27. januar 2023 er for foreldre til barn 0-8 år (der deltar ikke barna). Vi kjører kurs for andre målgrupper også (se lenger ned på nettsida).

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

De fleste kurs inngår som en del av et behandlingsforløp, og man kan settes på venteliste når man er i kontakt med avdelingen.

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 


Målgrupper

Det rulleres mellom 3 kurs;
 • Barn 9-13 år og deres foreldre.
 • Ungdom 14 -18 og deres foreldre. 
 • Kurs foreldre til barn  0-8 år (der deltar ikke barna).

Innhold

Kurset er for deg som:
 • Har barneleddgikt eller er forelder til et barn
  med barneleddgikt
 • Ønsker å lære mer om sykdommen for å mestre hverdagen bedre
 • Ønsker å møte andre i samme situasjon og
  dele erfaringer
 • Ønsker å treffe fagfolk

Temaer:

Temaene vil variere og være tilpasset de aktuelle aldersgruppene. Det vil være brukerinnlegg på alle kursene. 

 • Barneleddgikt v/lege
 • Hverdagsliv v/sosionom, fysioterapeut, sykepleier og ergoterapeut
 • Tannhelse v/tannlege (varierer)
 • Fysisk aktivitet
 •  Barnehage- og skoletilpasninger
 • Skole- og yrkesvalg (ungdom)
 • Overgang barn til voksen (ungdom)
 • Fakta om rus og medikamenter (ungdom)
 • Ernæring (varierer)

Med forbehold om endringer.

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes normalt av den enkelte.


Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

 • Scandic Hotels
 • Thon Hotels
 • Nordic Choice Hotels.
  Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel"

Reise​

​Velg et av de tre stedene for å få opp opplysninger om reise, parkering og kart.

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupperNyttige nettadresser

Norsk Revmatikerforbund

Helsebiblioteket

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kursoversikt


Fant du det du lette etter?