HELSENORGE

Barneleddgikt -pasient-pårørende -lærings -og mestringskurs

Kurset er for ungdom med barneleddgikt, og for foreldre til barn og ungdom med barneleddgikt. Kurset arrangeres 1 – 2 ganger hvert år.  Varighet 1-2 dager avhengig av aldersgruppe.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset inngår som en del av oppfølgingen ved barneavdelingen, og du/dere tilbys kurs via avdelingen. 

Hvis barnet ikke er pasient ved avdelingen, kan du kontakte fastlegen og be om at en kortfattet henvisning sendes:
 
Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk v/sykepleier Tonje Løvli
Universitetssykehuset Nord-Norge, boks 53
 9038 Tromsø

Navn og fødselsnummer på barnet og de pårørende som ønsker å delta  stå på henvisningen.

Du/dere vil få innkalling fra sykehuset før kursstart. 

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

​I forkant av lærings- og mestringskurset kan du ta et e-læringskurs som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre.

E-læringskurset​​​

Målgrupper

Det rulleres mellom 3 kurs;
 • Foreldre til barn 0-9 år 
 • Foreldre til barn 10-13 år (30. november 2023)
 • Ungdom 14 -18 og deres foreldre (høsten 2024)

Innhold

Kurset er for deg som:
 • Har barneleddgikt eller er forelder til et barn
  med barneleddgikt
 • Ønsker å lære mer om sykdommen for å mestre hverdagen bedre
 • Ønsker å møte andre i samme situasjon og
  dele erfaringer
 • Ønsker å treffe fagfolk

Temaer:

Temaene vil variere og være tilpasset de aktuelle aldersgruppene. 

 • Brukerinnlegg 
 • Barneleddgikt v/lege
 • Hverdagsliv v/sosionom, fysioterapeut, sykepleier og ergoterapeut
 • Fysisk aktivitet
 • Barnehage- og skoletilpasninger
 • Skole- og yrkesvalg (ungdom)
 • Overgang barn til voksen (ungdom)
 • Fakta om rus og medikamenter (ungdom)

Med forbehold om endringer.

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes av den enkelte.

Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN send e-post til:

booking.pingvinhotellet@unn.no eller ring 77 75 51 00.

Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik. ​

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen.

Oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med​

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. 

Les mer om refusjon 

Reise​

​​

Lokalisering av  lærings- og mestringssenteret:

 • ​Tromsø: I samme bygg som Tromsø kommunale legevakt  (kart)
 • Harstad:  I sykehusets hovedbygg (kart)
 • Narvik: I sykehusets hovedbygg (kart)

​Velg sted for å få opp opplysninger om reise og parkering.

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupperNyttige nettadresser

Norsk Revmatikerforbund

Helsebiblioteket

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke på lenken under.

Kursov​ersikt


Fant du det du lette etter?