Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeide mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn.​

 


”Å bli kreftrammet er som å bli kastet ut i et ukjent og skremmende landskap. En varde å navigere etter er kanskje det man trenger mest. Det gir håp, trygghet og mulighet til å orientere seg” (tidligere kreftpasient)

Vardesenteret arrangerer flere typer aktiviteter:​​

  • Turdag
  • Rettighetstjeneste
  • Livslyst kurs
  • Sminkekurs
  • Barnegruppe
  • Pårørendegruppe
  • Stråleinformasjon​

​Les mer om Vardesenteret på UNN (Kreftforeningen.no) 

Besøk gjerne Vardesenteret på UNN i det gamle blå pasienthotellet i Tromsø, nedenfor sykehuset: ​fløy E, plan 1 ​

​​

Kontakt oss 

Vakttelefon for Vardesenteret
465 41197

Senterkoordinator Hilde Nordhus
900 63563