UNN utsetter planlagte operasjoner og konsultasjoner

UNN utsetter planlagte operasjoner og konsultasjoner, og tester ansatte med akutte luftveissymptomer.
Ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF besluttet fredag 13.3.2020 å utsette det meste av planlagte operasjoner, behandlinger og konsultasjoner. Livreddende og nødvendig behandling vil prioriteres.

  • Operasjoner: Det meste av planlagte operasjoner utsettes. Et fåtall planlagte operasjoner vil likevel gjennomføres etter medisinske vurderinger.
  • Polikliniske konsultasjoner: Mange timer blir utsatt ut fra en medisinskfaglig vurdering.
  • Mammografi-screening: Alle screeninger utsettes. For tida foregår disse undersøkelsene i Alta. 
  • Prøvetakingsenheten ved UNN Tromsø kan ikke lenger ta imot pasienter fra primærhelsetjenesten til blodprøvetaking. I særskilte tilfeller må fastleger ta kontakt med laboratoriet direkte for å gjøre timeavtale.
Sykehuset tar kontakt med alle pasienter som får sine operasjoner/timer utsatt.

Ved alle UNNs sykehus er det nå innført besøksforbud og adgangskontroll. Besøksforbudet gjelder ikke ledsagere som må følge pasienter til UNN. Barn og kritisk syke kan ha pårørende med inn i sykehusene. Besøk til fødeavdelingene skal også begrenses så mye som mulig. De som får lov til å komme inn skal gå direkte til den aktuelle avdelinga, og direkte ut igjen etterpå.

UNN-ansatte i pasientnært arbeid som er hjemme grunnet akutt luftveissykdom, skal nå testes for COVID-19. Hensikten er å få en rask avklaring på om helsepersonell kan komme tilbake i jobb. Testingen gjelder i første omgang for ansatte som skal på jobb de neste tre dagene. Ansatte som allerede er i hjemmekarantene skal ikke testes, men forholde seg til retningslinjene fra FHI. Det er opprettet testenheter både i Tromsø, Harstad og Narvik.