UNN ønsker dine forbedringsforslag

UNN har måttet snu seg raskt etter koronautbruddet, og mange har blitt berørt av tiltakene og begrensningene. Nå vil vi gjerne høre fra deg som er pasient, bruker eller pårørende: Hva er din erfaring i denne tiden, og har du noen forbedringsforslag til oss?

UNN ønsker forbedringsforslag fra pasienter, brukere og pårørende

UNN ønsker forbedringsforslag fra pasienter, brukere og pårørende. Foto: Per-Christian Johansen

Den første tida etter koronautbruddet brukte UNN mye krefter på å gjøre seg klar til å ta imot covid-syke, og samtidig beskytte både andre pasienter og egne ansatte. Det har gjort at mange planlagte konsultasjoner og operasjoner har blitt utsatt. Per i dag er rundt 14 000 pasientavtaler fortsatt på vent.

Nå legger vi planer for hvordan vi skal trappe opp aktiviteten mer og tilby behandling til flere av de som har fått sine avtaler utsatt. Samtidig må vi være sikre på at covid-beredskapen fortsatt er som den skal. Det er en vanskelig balansegang, som gjør at vi ikke kan planlegge med samme forutsigbarhet som vi er vant med. Derfor vil det ta lang tid før UNN kan gå tilbake til en normal driftssituasjon igjen.

Dine erfaringer er viktige

Vi ønsker å lære og forbedre oss, slik at vi er best mulig rustet til å håndtere lignende hendelser i fremtida. I disse dager sender vi derfor ut en spørreundersøkelse til alle ansatte for å finne ut hvordan de har opplevd endringene, og hvilke forslag de har til forbedringer.

I tillegg ønsker vi å høre fra deg som er pasient, bruker eller pårørende ved UNN: Hva har du har erfart i denne tida, og har du noen forbedringsforslag til oss? Vi har laget en spørreundersøkelse og håper du vil delta på den. Spørreundersøkelsen er anonym og tidsbruk er fem minutter. Du må ikke skrive sensitive opplysninger om deg selv eller andre. Uansett hva du erfarer vil vi gjerne høre hva som er viktig for deg, og hvordan du tenker at vi kan bli bedre i lignende situasjoner.

Her kan du delta i spørreundersøkelsen

Forbedringspoliklinikken

Forbedringspoliklinikken er en del av UNNs langsiktige satsning på forbedring. Gjennom kompetanseutvikling og trening, i team og i partnerskap med brukere, pasienter og pårørende, skal vi bygge kultur for kontinuerlig, varig og virkningsfull forbedring av våre arbeidsprosesser.

Forbedringspoliklinikken har ansatt sin egen erfaringskonsulent, Siri Engstad. Erfaringskonsulenter skal styrke brukerperspektivet i tjenestene og bidra med på å forbedre tjenestene på brukernes premisser.

Siri Engstad er erfaringskonsulent ved UNN. Foto: Per-Chrisi

Siri Engstad er forbedringskonsulent ved UNN. Foto: Per-Christian Johansen

– Det er viktig at pasienter, pårørende og brukere blir hørt og tatt på alvor, og sammen skal vi jobbe for å få til forbedringer til det beste for alle parter. Spørreundersøkelsen vil være en viktig kilde til brukererfaringer og gode forbedringsforslag. Disse vil vi jobbe videre med i UNN, sier Engstad.

Fant du det du lette etter?