Helsenorge

UNN i gul beredskap - 15 pasienter med covid-19 innlagt

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul berdskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken. Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

Det er søndag ettermiddag 15 pasienter innlagt i UNN; 14 pasienter i Tromsø og èn pasient ved UNN Narvik. Dette er høyeste antall innleggelser i UNN siden pandemien startet. Tre pasienter ligger på intensiv avdeling, men ingen er tilkoblet respirator. 

- Det er godt voksne og eldre personer hvor noen er vaksinert med en eller to doser, og andre er uvaksinerte, sier klinikksjef i Medisinsk klinikk, David Johansen.

​Ikke overrasket

Klinikksjefen er ikke overrasket over antallet innleggelser tatt i betraktning at smittetrykket øker, og at man derfor har regnet med at det kunne bli en økning av pasienter med Covid-19 i høst. 

- ​​UNN håndterer dette i tråd med planene vi har. Vi har gode rutiner og systemer. Vi følger situasjonen tett, og kan sette inn tiltak dersom det fortsetter å øke med antall innleggelser, sier Johansen.

Pasienter møter til avtalt tid

Pasienter som har time ved UNN de neste dagene, bes møte opp som planlagt hvis de ikke får beskjed om annet.

Det er foreløpig ingen endringer i de besøksregler som gjelder i UNN. Du finner dem her: