HELSENORGE

UNN-forskere bak verdensnyhet om AstraZeneca-bivirkning

Forskere fra UNN og Oslo universitetssykehus (OUS) har nå påvist antistoffer som forklarer de alvorlige blodpropptilfellene etter AstraZeneca-vaksinen. Resultatene ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet The New England Journal of Medicine fredag 9. april. 

Forskere fra UNN

Maria T. Ahlén og Ingvild H. Sørvoll fra Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi ved UNN.

Studien baserer se
g på de fem norske helsearbeiderne som ble alvorlig syke av vaksinen, og UNNs ekspertmiljø har hatt en sentral rolle i å avdekke og bevise sammenhengen mellom antistoffene og symptomene. Alle pasientene fikk det samme sykdomsbildet med lavt blodplatenivå og blodpropper på uvanlige steder. Det forskerne nå mener å ha vist, er at denne tilstanden kan være utløst av en kraftig immunrespons på vaksinen. De har kalt tilstanden «Vaksineindusert trombotisk trombocytopeni» (VITT).

Det er overlege Ingvild Hausberg Sørvoll og forsker Maria Therese Ahlén ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi på UNN som har bidratt i studien, som er ledet fra OUS.

Den sterke immunresponsen gjør at kroppen produserer antistoffer mot egne blodplater, slik at det dannes blodpropper. Blodplater er viktige for å stoppe eller hindre blødninger, og når det blir for lite av dem, kan blødninger også oppstå, forklarer Sørvoll.

Kan redde liv

At forskningsresultatene nå gjøres internasjonalt kjent, håper hun kan ha stor betydning for pasienter verden over: 
 
–         Vi tror dette vil gi viktig kunnskap om hvordan vi kan unngå tragiske hendelser som de vi har sett i Norge. Det viktigste resultatet av denne forskningen bør være at pasienter med lignende symptomer får rask og god diagnostikk og behandling. 
 
Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved UNN beskriver funnene som svært viktige og av stor internasjonal interesse.

– Jeg er veldig stolt av mine dyktige kolleger i UNN som sammen med sine kolleger på OUS har beskrevet en ny, hittil ukjent og sjelden tilstand som kan oppstå i etterkant av AstraZeneca-vaksinen, sier han. 

Hele forskningsartikkelen kan du lese i The New England Journal of Medicine