HELSENORGE

UNN en av partnerne i nytt UiT-senter

14. januar åpnet det nye Senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved UiT, Visual Intelligence. Senteret har som hovedformål å forske på kunstig intelligens. UNN er med som en av partnerne i samarbeidet.

UNN-direktør og styreleder i Visual Intelligence, Anita Schumacher sammen med senterleder for Visual Intelligence, Robert Jensse

UNN-direktør og styreleder i Visual Intelligence, Anita Schumacher sammen med senterleder for Visual Intelligence, Robert Jenssen. Foto: Jonatan Ottesen, UiT.

For Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), som satser strategisk tungt på kunstig intelligen for en bedre helsetjeneste, gir SFI-ordningen en unik mulighet for å nå dette målet.

Det er gledelig at teknologimiljøene og de kliniske miljøene gyver løs på denne utviklinga sammen i et partnerskap for å utvikle nye løsninger for bedre og mer effektiv pasientbehandling og støttetjenester, sier administrerende direktør i UNN, og styreleder i SFI-senteret, Anita Schumacher.

Bakgrunn

Siden 2005 har Forskningsrådets program for Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) spleiset rundt 500 partnere fra industri, forskning og offentlig sektor i 38 slike sentre.

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon utvikler kompetanse og teknologi som er viktig for innovasjon og verdiskapning. Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år.

Visual Intelligence

Visual Intelligence rettes spesielt mot analyse av data fra bildedannende teknikker, herunder medisinske bilder, gjerne i samspill med data fra andre kilder. Innenfor helsedomenet kan det dreie seg om data fra elektroniske pasientjournaler eller fra registerdata.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge er vi opptatt av at vi skal være med å utvikle framtidas helsetjeneste. Kunstig intelligens og maskinlæring står helt sentralt i denne utviklingen, spesielt innenfor analyse av medisinske bilder for beslutningsstøtte og prognosestøtte.

- Vi skal bidra til å nyttiggjøre oss og påvirke den store digitale omstillinga som sektoren står ovenfor, sier Schumacher.

UNN og UiTs forskning

UiT-teamet bak Visual Intelligence har en klar kobling til UNN og Helse Nord.
Miljøet har hatt mange års samarbeid med UNN, og har blant annet utført nyskapende forskning basert på data-uttrekk fra DIPS, utført av Helse Nord IKT.
Helse Nord IKT har et oppdrag om å understøtte forskning, og UNNs forskning på blant annet digitale bilder og journaldata forutsetter en aktiv IKT-partner i sektoren. 

- Det er viktig for Helse Nord IKT å understøtte UNN og UiTs forskning, og samtidig levere på vårt oppdrag om nettopp slik støtte til forskning, sier Anders Høydalsvik, avdelingsleder Tjenesteutvikling i Helse Nord IKT.

En unik sammensetning av partnere

Senteret ledes av professor Robert Jenssen ved UiT, og har et konsortium av store aktører som sine brukerpartnere. UNN representerer helsefeltet sammen med Helse Nord IKT, Kreftregisteret og GE Vingmed Ultrasound.

- Som styreleder i Visual Intelligence, ser jeg et stort utviklingspotensial gjennom det tverrfaglige perspektivet og mulighetene som ligger her for å ta ut nye synergier på tvers av anvendelser og samfunnsområder. Det vil øke innovasjonskraften i konsortiet, og vi vil kunne bidra til omstilling i offentlig og privat sektor, også utover Visual Intelligence, sier Anita Schumacher.

Les mer om UNNs rolle i SFI-senteret i Pingvinavisa

Les om åpningen av Visual Intelligence ( uit.no)

Les mer om Visual Intelligence