HELSENORGE

Undersøker om det er sammenheng med vaksine

En ansatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge har vært innlagt ved UNN Harstad. Vedkommende har fått AstraZenica-vaksinen, og det undersøkes nå om det er en sammenheng mellom sykdomsbildet og vaksinen.

​Medarbeideren har det etter forholdene bra, har respondert bra på behandlingen som er gitt og er utskrevet fra sykehuset. 

- Vi har valgt å undersøke dette grundig siden det ikke kunne utelukkes en sammenheng mellom tilstanden og vaksinen fra AstraZeneca. UNN vil ha tett dialog med Statens legemiddelverk om resultatene av undersøkelsene som er gjort. Vi er glad for at medarbeideren har det bra, sier medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Av hensyn til personvern gis det ikke ytterligere kommentarer til pasientens sykdomsbilde, kjønn eller alder.

Kontaktperson ved behov:
Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv,  97 13 68 66
Pressevakta,  48 22 60 00