Trenger du påfyll i forbedringskompetanse?

UNN er i kontinuerlig forbedring. Dette er ikke noe som kommer i tillegg – det er måten vi jobber på. De ulike trinnene i kompetansestigen skal bidra til systematisk kompetanseheving innen forbedring til alle ansatte, tilpasset nivå, arbeidsoppgaver og ansvar. På veien fra ide til forbedring kan vi tilby læring, trening, støtte og inspirasjon. Ingenting kommer av seg selv!

​Ansatte

Alle ansatte får tilbud om forbedringskompetanse gjennom e-læring og våre nettsider. Vi oppfordrer alle til å se gjennom våre lenker med gode verktøy, ideer og inspirasjon for å kunne starte med forbedringsarbeid i UNN.

Forbedringspoliklinikken 

Forbedringspoliklinikken er en koordinerende tjeneste som ansatte og gjerne pasienter, pårørende eller andre brukere av UNN kan kontakte med innspill om forbedringer. Kunnskapen vår skal brukes til å sette personer med rett kompetanse i kontakt med hverandre for å kunne gjennomføre forbedringer best mulig. Vi vil støtte og veilede på veien fra idé til forbedring.

Forbedringsguiden 

Forbedringsguiden er Helsedirektoratets samling av teorier, tips og verktøy for forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjeneste. Den kan lastes ned på nett, men også fås hos forbedringspoliklinikken.

E-læring «Veien fra ide til forbedring»  

E-læringen er praktisk rettet, enkel og intuitiv. Gjennom et om lag 15 minutters kurs vil du få innsikt i forbedringsmodellen, både i teori og praksis. Den ligger på Campus, men kan også gjennomføres via Unns nettsider. 

Nettsider unn.no/kf 

Våre nettsider samler en rekke verktøy i form av små filmsnutter og maler som du kan bruke i forbedringsarbeid. Vi samler også på den gode historie, med vekt på inspirasjon og smittende ideer.

Ledere

Endring krever kompetanse, og lederne må gå foran og støtte sine ansatte i gjennomføring av forbedringsarbeid. I tillegg til e-læring og nettressurser, får alle ledere i UNN forbedringsutdanning.

A3 problemløsing

A3 problemløsing er et problemløsingsverktøy som vi og andre bruker for å sikre at veien fra ide til forbedring går innom de nødvendige «pitstops» som underbygger forbedringsmodellen; Har vi ett problem vi forstår og ønsker vi å gjøre noe med det? Hva ønsker vi å oppnå? Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? Og; hvilke endringer kan iverksettes for å skape en forbedring? Kurstilbudet tilpasses etter behov, og undervisningsopplegget tar 3-6 timer. Se eksempel her, der kurset tilpasses leger i spesialisering.

Forbedringsledelse (LUP) 

Lederutviklingsprogrammet LUP tilbys alle nye ledere ved UNN og gjennomføres over en lengre periode i mindre team. En viktig del av dette programmet er forbedringsledelse, der vi blant annet utfordrer oss selv på å bli den beste forbedringsledelse ved hjelp av en rekke sentrale forbedringsverktøy og –metodikk. Lederutvikling er ansvarlig for programmet. Trykk her for mer informasjon.

Åpenhet, omdømme- og forbedringskultur (HMS 5)

Åpenhet, omdømme- og forbedringskultur (HMS 5) er en del av UNN sin obligatoriske opplæring i helse, miljø og sikkerhet, for ledere så vel som vernetjeneste og Kvam-gruppemedlemmer. Her vektlegges veien fra en reaktiv, stykkevis og delt kvalitetsforbedring i form av små prosjekter hist og her, til en proaktiv forbedringskultur der alle anses forbedring som en del av ens daglige arbeid ved sykehuset. Vi tar sammen tak i de 10 prinsippene for kontinuerlig forbedring og omgjør disse til praktisk handling. 

Sykehusledelse

Ved UNN har vi tro på «å starte trappevasken ovenfra» og sørger for at våre øverste ledere får kjennskap til og trening i forbedringsmetodikk. Som igjen vil bidra til at vår lederatferd understøtter forbedringsarbeidet ellers i sykehuset. Denne satsingen følgeforskers av førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiT.
  1. Skreddersøm - Tilpassende kompetansehevingstiltak for øverste ledelse og spydspisser basert på kompetansekartlegging, egenevaluering og veiledning.

Spydspisser

For ansatte som er forbedringsveiledere/-eksperter og bidrar til forbedringsarbeid i egen klinikk og senter tilbys mer omfattende forbedrings- og veilederutdanning, samt et nettverk med likesinnede ved UNN og på et regionalt nivå. 

QI Nord forbedringsutdannning

QI Nord forbedringsutdanning tilbys fra 2020 på regionalt nivå, slik at forbedringsagenter fra Helgeland, NLSH, UNN og Finnmarkssykehuset bringer inn egne forbedringsutfordringer og tilegner seg kompetanse gjennom dette. Utdanningen strekker seg over ett semester i form av 3 samlinger og arbeid med eget forbedringsprosjekt underveis.

Veilederkompetanse

Veilederkompetanse planlegges utviklet som et regionalt utdanningstilbud fra 2020/21. Inntil dette er på plass tilbys veilederutdanning på nasjonalt nivå gjennom Helsedirektoratet og «I trygge hender 24/7».

Forbedringsnettverket

Forbedringsnettverket er UNN sitt eget tilbud til spydspissene i forbedringsarbeid. Vi ønsker å kunne arbeide systematisk med kvalitetsforbedring mellom de ulike «lagene» i organisasjonen. Eksempelvis vil bruk av tavlemøter i alle klinikkledelser kunne implementeres på en ensartet, hensiktsmessig og effektiv måte om forbedringsagenter har samme skolering. Da kan de veilede ledelsen i egen klinikk i både design og bruk av tavler. Et nettverk vil sikre slik felles opplæring, erfaringsutveksling, og ikke minst kollegastøtte. Fant du det du lette etter?