Tiltak i UNN for å hindre mutert koronavirus

UNN HF innfører ekstra tiltak for å hindre smitte av det muterte koronaviruset.

For å bremse spredningen av den britiske mutasjonen av koronaviruset, innførte regjeringen lørdag 23. januar omfattende smitteverntiltak med sosial distansering i flere kommuner på Østlandet. 

Dette er tiltakene som gjelder i UNN fra 12. februar:

Ansatte, vikarer, studenter og elever

Følgende gjelder for ansatte, vikarer, studenter og elever som de siste 10 døgn har reist i områder i Norge med høyt lokalt smittetrykk/kjent pågående utbrudd (gjelder alle varianter av SARS-CoV-2, ikke bare engelsk/sør-afrikansk variant).

  • Ansatt kan gå på jobb.
  • Testing anbefales.
  • Tidspunkt for testing: Det er en viss latenstid fra eksponering til virus kan påvises. Etter korte reiser (f. eks. dagsmøte/ helgetur) kan det være hensiktsmessig med test på dag 3. Ved lengre reiser/opphold kan testing på dag 0 være aktuelt.
  • Reglene for bruk av munnbind i UNN er uendret, dvs. at vi skal vurdere bruk av munnbind når avstandskrav ikke kan overholdes, se RL7908 og RL8267 i Docmap.
  • Studenter og elever skal følge tiltakene over, på samme måte som ansatte og vikarer.

Ansatte som pendler mellom områder med høyt og lavt smittetrykk

Disse skal testes jevnlig, f.eks. ukentlig (andre intervaller dersom det er mer hensiktsmessig med tanke på frekvens og varighet av arbeidsperiode).

Pasienter, besøkende og servicemedarbeidere

Pasienter som har reist innad i Norge vurderes i henhold til flytskjema på lik linje med andre pasienter. Dersom det ved anamnese fremgår at pasienten har vært i et område/en situasjon der man mistenker at han/hun kan ha vært utsatt for smitte skal det være lav terskel for testing.

Til alle

Vi presiserer at alle skal holde avstand, fortrinnsvis to meter, for å unngå å bli hverandres nærkontakter.