HELSENORGE

Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Ordningen gjelder kommunehelsetjenesten og søknadsfrist er 01.03.2023. Vi oppfordrer dere til å søke og starte søknadsprosessen så tidlig som mulig.

Dere finner informasjon om tilskuddsordningen på nettsiden til Helsedirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
Det er foreløpig ikke lagt ut informasjon om neste års tilskudd, men det vil komme etter hvert.
Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2022 er 1. mars 2023, se Statsforvalteren i Troms og Finnmark, tilskudd 2022.​​

Tidligere​ tildelte midler​​