Til hjelp for pasienter i sykehuset

I forbindelse med en gradvis opptrapping av pasientbehandlingen, og for å ivareta styrkede smitteverntiltak, er det etablert en ordning med sykehusverter på dagtid mandag-fredag ved UNN Tromsø.

verter

Denne kvartetten utgjør i første omgang de nyetablerte sykehusvertene ved UNN i Breivika. Fra venstre: Helen Mæhre (UNN), Victoria Steinsund (UiT), Jenny Duangthang (UiT) og Hege Kristin Hagerup (UNN). Foto: Solveig Jacobsen

Sykehusvertene er rekruttert fra både UNN og UiT, som en del av det helsefaglige samarbeidet mellom institusjonene. 

Vertene er en midlertidig erstatning for frivilligtjenesten som er satt på vent grunnet besøksforbudet ved UNN i forbindelse med koronapandemien.

- Sykehusvertene skal bidra til at pasienter får et godt møte med sykehuset. De skal bistå informasjonstjenesten i vestibylen, og hjelpe pasienter og andre med å finne frem, sier koordinator Nina Moe-Nilssen, som til daglig er ansvarlig for frivilligtjenesten i UNN.

Smittvernoppfølging

Etablering av funksjonen er også begrunnet med behov for styrkede smitteverntiltak i sykehuset. Derfor skal vertene påse at det opprettholdes forsvarlig avstand mellom pasienter, og at sittegrupper ikke står for tett.

De skal i samarbeid med renholdseksjonen også bidra med å vaske smittepunkter på innsjekkingsautomater, på rullestoler som benyttes i sykehuset, samt smittepunkter i venteområdet for Pasientreiser.

Sykehusvertene vil være synlig i sykehuset mellom kl. 08.30 og 16.00 på alle hverdager. De vil være kledt i hvitt og bære et skilt der det står "Spør meg".

Trygghet

- Vår oppgave er å gi pasientene et godt og trygt møte med sykehuset. Mange spør oss hvis de lurer på noe, men vi tar også selv kontakt med folk dersom vi ser at de ikke helt finner fram eller vet hva de skal gjøre, sier Hege Kristin Hagerup.

Hun er så langt en av fire personer som skal håndtere vertskapsrollen i Breivika, men det jobbes med å rekruttere flere.

Sykehusvertene kan også bistå pårørende som ankommer sykehuset, men vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er besøksforbud ved UNN. Kun pårørende til barn og kritisk syke, samt pasienter som er avhengig av ledsager, har for tiden adgang inn i sykehuset.