HELSENORGE

Tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk til gravide i UNN

UNN tilbyr nå tidlig ultralyd og test for tre kromosomavvik (NIPT) til gravide. NIPT tilbys kvinner som er over 35 år eller har spesielle risikofaktorer, mens tidlig ultralyd fra 1. mai 2022 vil tilbys alle gravide.

Oppdatering 20 juni 2023: UNN må midlertidig stenge tilbudet om tidlig ultralyd til gravide under 35 år. Fra og med uke 26 tilbys kun rutineultralyd i andre trimester til kvinner i denne aldersgruppa.

 

Denne filmen ​fra Oslo Universitetssykehus forklarer hele forløpet knyttet til fosterdiagnostikk.

Både tidlig ultralyd og NIPT utføres på lokalsykehus rundt svangerskapsuke 12. 

NIPT er en blodprøve som kan avdekke tre typer kromosomavvik hos fosteret. Den tilbys kun hvis du er eller blir over 35 år i løpet av graviditeten, eller hvis medisinske eller andre forhold tilsier det. Andre må evt. oppsøke NIPT i privat helsetjeneste.

Ultralydundersøkelsen er frivillig, og du skal få grundig informasjon om dette på første svangerskapskontroll hos fastlege eller jordmor. Det er de som henviser deg videre,

Mer om undersøkelsene

Tidlig ultralyd med vurdering av nakkeoppklaring

NIPT (test for tre kromosomavvik hos fosteret)​

Fosterdiagnostikk (helsenorge.no​)​