HELSENORGE

test-tabell


Vaksinasjoner anbefalt til helsepersonell
​​


​Alle ansatte​​​
i helsetjenesten
bør være vaksinert
i.hh.t til norsk barnevaksinasjons-program
​Infeksjon​​

​Vaksine er særlig aktuelt for:
Kusma og Røde hunder
I barnevaksinasjonsprogrammet, krever ikke oppfriskningsvaksine.
​Uvaksinerte
Meslinger
I barnevaksinasjonsprogrammet fra 1970.
​Uvaksinerte eller ikke gjennomgått meslinger. Se avsnitt om oppfriskningsvaksine, FHI
​Difteri, tetanus, kikhoste, polio
I barnevaksinasjonsprogrammet, oppfriskningsvaksine ca. hvert 10 år.
​Uvaksinerte/tid for oppfriskningsvaksine; alt helsepersonell, teknisk personell og personell med oppgaver innen avløp og kloakk. Se avsnitt om oppfriskningsvaksine, FHI 
Yrkesvaksinasjon ​på bakgrunn av risikovurderingHepatitt B
I barnevaksinasjonsprogrammet fra 2016
​Uvaksinerte
som utfører invasive prosedyrer, teknisk personell og personell med oppgaver innen avløp og kloakk. Aktuelt også for øvrige ansatte med pasientnært arbeid og for renholdere.
Influensa​Helsepersonell med pasientkontakt. Årlig
Varicella (Vannkopper)
Herpes zoster (helvetesild) forårsakes av varicella, og kan gi vannkopper hos ikke immune.
​Ikke-immune (seronegative) ansatte i helsetjenesten
​Tuberkulose​Ansatte som arbeider med pasienter med smittsom lungetuberkulose.
​Personell som arbeider med avløp og kloakkHepatitt A

Uvaksinerte som arbeider med avløp og kloakk.

(Teknisk personell generelt vurderes for vaksine mot Hepatitt B og tetanus. Når arbeidsoppgavene inkluderer avløp og kloakk, tilbys også Hepatitt A og poliovaksine/oppfriskning av poliovaksine)


Vaksine mot Covid-19 fra januar 2020: Se Koronavaksinasjonsveilederen