HELSENORGE

Tar i bruk ny teknologi permanent

Resultatene av pilotprosjektet var så gode at involverte sengeposter ved Medisinsk klinikk i UNN nå har tatt i bruk ny teknologi permanent for å forebygge fallskader blant pasientene.