HELSENORGE

Stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg

Stortingsmeldingen som ble publisert i vår har vært til høring og er nå ferdig behandlet i Stortinget.

Stortinget ber regjeringen blant annet å:

  • utarbeide en egen forpliktende handlingsplan for lindrende behandling og omsorg. Planen bør blant annet sikre at sykehusene har en plan for å forhindre overbehandling mot livets slutt.
  • etablere palliativ medisin som en medisinsk spesialitet, eller påbyggingsspesialitet som gir en formalisering av kompetanse i palliativ medisin med status som medisinsk spesialitet. 
Les mer på:

Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve. Meld. St. 24 (2019-2020), Innst. 73 S (2020-2021)