HELSENORGE

Stopper tilbud om tidlig ultralyd

UNN må midlertidig stenge tilbudet om tidlig ultralyd til gravide under 35 år. Fra og med uke 26 tilbys kun rutineultralyd i andre trimester til kvinner i denne aldersgruppa. 

Kvinne ligger på benk, undersøkes med ultralyd
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
De som allerede har fått tilbud om time til tidlig ultralyd, vil beholde tilbudet med mindre annen beskjed blir gitt. Ved medisinsk nødvendighet vil fosterdiagnostikk fortsatt være et tilbud.

Mangel på ultralydjordmødre er årsaken til at UNN ikke lengre kan gjøre denne undersøkelsen, som utføres mellom uke 11 og 14 i svangerskapet. 

​​–​ Vi har gjort det vi kunne for å skaffe kvalifisert personell, men sånn som situasjonen er nå er denne undersøkelsen dessverre ikke mulig å gjennomføre ved UNN. Dette gjelder både Harstad, Narvik og Tromsø, sier avdelingsleder Ingard Nilsen ved Kvinneklinikken. 

Konsekvensen kan være at en eventuell unormal utvikling hos et foster ikke oppdages før ultralydundersøkelsen i uke 18.  

UNN var tidlig ute med å få tilbudet om tidlig ultralyd på plass. Det er fortsatt ikke alle norske sykehus som har hatt kapasitet til å utføre denne helsetjenesten. 

UNN vil jobbe kontinuerlig for å kunne gjenopprette tilbudet.