HELSENORGE

Steller sår via skjerm

Et forbedringsprosjekt som inkluderer sårstell via videokonferanse vil gjøre det enklere å leve med store eller kroniske sår for pasienter ved UNN Harstad.