Vaksinering av beboere på Svalbard

Løpende og oppdatert informasjon om vaksinering av befolkningen på Svalbard. / Current and updated information about vaccination of Svalbard inhabitants.

Koronavaksine 

 

Beboere som skal vaksineres må være fastboende, og ha bostedsbevis eller alkoholkort. / To be vaccinated you need to be registered as a resident on Svalbard. In addition you need proof of residence or alcohol card.​

​Vaksinering avsluttet før sommeren - mer info kommer   /   Vaccination completed this semester - more info to come.

Massevaksinering av innbyggere på Svalbard er avsluttet for sommeren. Info om eventuell videre vaksinering til høsten vil komme på denne siden.
 
Mass vaccination of Svalbard residents has ended for the summer. Info about possible further vaccination in the fall will come on this page.

Vaccination card and ID

If you do not have access to helsenorge.no because you do not have a birth number, D-number og DUF-number, you can get a printed vaccine sertificate after your last vaccine.

We do not have the opportunity to update vaccine books. For details, see information from FHI.