Vaksinering av beboere på Svalbard

Løpende og oppdatert informasjon om vaksinering av befolkningen på Svalbard. / Current and updated information about vaccination of Svalbard inhabitants.

Koronavaksine

Beboere som skal vaksineres må være fastboende, og ha bostedsbevis eller alkoholkort. / To be vaccinated you need to be registered as a resident on Svalbard. In addition you need proof of residence or alcohol card.

Vaksinering av alle innbyggere over 18 år

I starten av mai fortsetter vi med massevaksinering av innbyggerne på Svalbard. Denne gang for alle over 18 år.

NB: Hvis du har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen, vil du ikke få tilbud om dose 2 i denne omgangen. Dette er besluttet av helsemyndighetene. Det vil komme mer informasjon om vaksinering for denne gruppen når ytterligere undersøkelser er gjort.  

Tid og sted

Vaksineringen vil foregå i Svalbardhallen mandag 3. mai og torsdag 6. mai fra kl. 16.30 og utover kvelden. Vaksinen som brukes disse dagene, er fra Moderna. Alle som har fått vaksine må vente i 30 minutter etterpå.

Dose to

Vaksinen settes i to doser. Dose to settes 4 uker fra datoen du fikk første vaksine, dvs. 31. mai og 3. juni. Det er viktig at du er tilstede for begge doser.

Registrer deg for vaksinering her

Hvis du skal vaksineres, må du registrere deg elektronisk. Det gjør du ved å klikke på denne lenken: Timebestilling på Svalbard (NB: Virker ikke i Explorer, bruk en annen nettleser).

Du må bruke BankID for å logge deg inn.

Timebestillingen inkluderer også:

 • Registrering dersom du ikke ønsker vaksine.
 • Utfylling av egenerklæringsskjema.
Husk å møte opp til bestilt tid. Hvis du ikke har BankID, kontakt Longyearbyen sykehus på  79 02 42 00 (09-15 på hverdager) for å bestille time og registrere deg.


På venteliste? Husk å bestill time likevel!

Har du satt deg på venteliste må du likevel gå inn og bestille deg time på den dagen du ønsker.

Viktig å huske den dagen du skal vaksineres
 • Ikke møt opp før oppsatt tid.
 • Ikke møt opp hvis du har luftveissymptomer. 
 • Bruk gjerne t-skjorte under jakka (mindre av- og påkledning)
 • Ta med munnbind og ID-kort.

Vaccination of all residents over the age of 18

At the beginning of May, we will continue the mass vaccination of Svalbard residents. This time for everyone over 18 years. 

N.B. If you have received dose 1 of the AstraZeneca vaccine, you will not be offered dose 2 at this point. This has been decided by the health authorities. More information about vaccination for this group will come when further investigations are done.

Time and place

The vaccination will take place in Svalbardhallen on Monday the 3rd of May and Thursday the 6th of May from 16.30. The vaccine used is Moderna. Everyone who has been vaccinated must wait 30 minutes afterwards.

Second dose

The vaccine is administered in two doses. Dose two will be given four weeks after you got your first vaccine, i.e. 31st of May and 3rd of June.

Register for vaccination here

In order to be vaccinated, you must register electronically. To do so, use this link (only available in Norwegian): Vaccination booking at Svalbard (N.B. Does not work in Explorer, use a different browser).

You must use BankID to log in.


Registration also includes:

 • Registration if you do not want a vaccine.
 • Completion of self-declaration form.
Remember to show up at the booked time. If you do not have a BankID, contact Longyearbyen Hospital on  79 02 42 00 (09-12 and 13-15 on work days) to book an appointment and register.

On the waiting list? Remember to book an appointment anyway!

If you have been put on a waiting list, you must still book an appointment on the day you want.

Important to remember on the day you get vaccinated

 • Do not show up before scheduled time.
 • Do not show if you have any respiratory symptoms, cold, fever or flu. 
 • Please wear a t-shirt under the jacket (easier to vaccinate in public place).
 • Bring ID and wear a face mask.