Spørre Om Selvmord (SOS)

Hvordan kan du oppdage at en du kjenner går med selvmordstanker? Vivat selvmordsforebygging har laget en undervisningsfilm som gir deg en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, og hvordan du kan hjelpe personen til å få kontakt med hjelpeapparatet.

 


Mer informasjon om Vivat selvmordsforebygging finner du her