Sjekkliste for endring

Er vi klar for (mer) endring? Virkelig? Her får du en sjekkliste for organisatorisk beredskap som inneholder de viktigste faktorer som fremmer vellykket forbedringsarbeid. 


Helseinstitusjoner som strever med kvalitetsforbedring sliter alle med de samme tingene (Vaughn et.al. 2017):

  • Dårlig organisasjonskultur: begrenset eierskap, ikke samarbeidende, hierarkisk, med frakoplet ledelse.
  • Inadekvat infrastruktur: begrenset kvalitetsforbedring, bemanning, IT eller ressurser.
  • Mangel på en samlende visjon: visjoner i motstrid, eksternt motivert, dårlig definert, eller fremmer middelmådighet.
  • Systemrystelser: bytte leder, ny EPJ, skandaler som distraherer.
  • Dysfunksjonelle eksterne relasjoner med andre sykehus, interessenter eller myndigheter

En litteraturreview fra sykehus over hele verden i perioden 2000 – 2012 viser at de 5 viktigste elementene for å lykkes er eierskap i ledelsen, forbedringskultur, relevant opplæring, tverrfaglige team, legedeltakelse og robuste data (Andersen, Rørvik, Ingebrigtsen 2014). 

Sjekklisten for organisatorisk beredskap består av 5 spørsmål du skal stille seg selv, ditt team og din ledelse før du går i gang med endringsarbeid:

  1. Er ledelsen med? Virkelig?
  2. Er det – eller kan det bli – en forbedringskultur i organisasjonen?
  3. Har, eller kan lederne sikre kapabilitet?
  4. Har, eller er ledere villige til å bruke ledig kapasitet?
  5. Vet organisasjonen hvor de er og hvor de skal?

Sjekklisten er basert på en doktorgrad i statsvitenskap gjennomført av Hege Andersen ved Universitetet i Tromsø i 2015.   

Referanser:

Vaughn et al: Characteristics of healthcare organisations struggeling to improve quality: results from a systematic review of qualitative studies. BMJ Qual saf epub 2017- 007573

Andersen H, Røvik KA, Ingebrigtsen T.Lean thinking in hospitals: is there a cure for the absence of evidence? A systematic review of reviews BMJ Open 2014;4:e003873. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003873                                 https://bmjopen.bmj.com/content/4/1/e003873

Fant du det du lette etter?