Avdelinger

Finn avdeling

Administrasjonenhttps://unn.no/avdelinger/administrasjonenAdministrasjonenA
Akuttmedisinsk klinikkhttps://unn.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikkAkuttmedisinsk klinikkA
Akuttmedisinsk kontortjeneste, akuttmottaket og observasjonsposten Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/akuttmottak-og-observasjonspost/kontortjenesten-akuttmottaketAkuttmedisinsk kontortjeneste, akuttmottaket og observasjonsposten TromsøA
Akuttmottak og observasjonsposthttps://unn.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/akuttmottak-og-observasjonspostAkuttmottak og observasjonspostA
Akuttmottaket, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdeling-harstad/akuttmottaket-harstadAkuttmottaket, HarstadA
Akuttmottak Narvikhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdeling-narvik/akuttmottaket-narvikAkuttmottak NarvikA
Akuttmottaket Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/akuttmottak-og-observasjonspost/akuttmottaket-tromsoAkuttmottaket TromsøA
Akuttpost Nordhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/akuttpost-nordAkuttpost NordA
Akuttpost sør, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-seksjon/akuttpost-sor-tromsoAkuttpost sør, TromsøA
Akuttpost Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-seksjon/akuttpost-tromsoAkuttpost TromsøA
Akuttpsykiatrisk seksjonhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-seksjonAkuttpsykiatrisk seksjonA
Alderspsykiatri døgn, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/alderspsykiatrisk-seksjon-tromso/alderspsykiatrisk-dogn-tromsoAlderspsykiatri døgn, TromsøA
Alderspsykiatri poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/alderspsykiatrisk-seksjon-tromso/alderspsykiatrisk-poliklinikk-tromsoAlderspsykiatri poliklinikk, TromsøA
Alderspsykiatrisk seksjon, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/alderspsykiatrisk-seksjon-tromsoAlderspsykiatrisk seksjon, TromsøA
Ambulanseavdelingenhttps://unn.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/ambulanseavdelingenAmbulanseavdelingenA
Ambulant akutteam, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/ambulant-akutteam-harstadAmbulant akutteam, HarstadA
Ambulant akutteam, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/ambulant-akutteam-narvikAmbulant akutteam, NarvikA
Ambulant akutteam, Silsandhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/ambulant-akutteam-silsandAmbulant akutteam, SilsandA
Ambulant akutteam, Storsletthttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/ambulant-akutteam-storslettAmbulant akutteam, StorslettA
Ambulant akutteam, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/ambulant-akutteam-tromsoAmbulant akutteam, TromsøA
Ambulant rehabiliteringsteam Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/ambulant-rehabiliteringsteam-tromsoAmbulant rehabiliteringsteam TromsøA
Ambulant rehabiliteringsteam (ART somatikk), Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/ambulant-rehabiliteringsteam-art-tromsoAmbulant rehabiliteringsteam (ART somatikk), TromsøA
AMK Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/amk-tromsoAMK TromsøA
Anestesi, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdeling-harstad/anestesi-harstadAnestesi, HarstadA
Anestesi og operasjon, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdeling-narvik/anestesi-og-operasjon-narvikAnestesi og operasjon, NarvikA
Anestesi- og operasjonsavdelingen, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdeling-harstadAnestesi- og operasjonsavdelingen, HarstadA
Anestesi- og operasjonsavdelingen, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdeling-narvikAnestesi- og operasjonsavdelingen, NarvikA
Anestesi- og operasjonsavdelingen, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdelingen-tromsoAnestesi- og operasjonsavdelingen, TromsøA
Anestesipoliklinikken, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdelingen-tromso/anestesipoliklinikken-tromsoAnestesipoliklinikken, TromsøA
Angio- og intervensjonssenteret, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/rontgenavdelinga/angio-og-intervensjonssenteretAngio- og intervensjonssenteret, TromsøA
Arbeids- og miljømedisinsk avdelinghttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-avdeling-tromsoArbeids- og miljømedisinsk avdelingA
Arbeids- og miljømedisinsk poliklinikkhttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-avdeling-tromso/arbeids-og-miljomedisinsk-poliklinikk-tromsoArbeids- og miljømedisinsk poliklinikkA
Arbeids- og miljømedisinsk seksjonhttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-avdeling-tromso/arbeids-og-miljomedisinske-tjenester-tromsoArbeids- og miljømedisinsk seksjonA
Avdeling for blodsykdommer, hormonsykdommer, infeksjonsmedisin og geriatrihttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatriAvdeling for blodsykdommer, hormonsykdommer, infeksjonsmedisin og geriatriA
Avdeling for fordøyelsessykdommer og nyremedisinhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-fordoyelsessykdommer-og-nyremedisinAvdeling for fordøyelsessykdommer og nyremedisinA
Avdeling nordhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nordAvdeling nordA
Avdeling sør, psykisk helse- og rusklinikkenhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sorAvdeling sør, psykisk helse- og rusklinikkenA
Avrusning, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/avrusning-tromsoAvrusning, TromsøA
Barne- og ungdomsavdelingen, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsavdelingen-tromsoBarne- og ungdomsavdelingen, TromsøB
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenB
Barne- og ungdomspoliklinikken, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsavdelingen-tromso/barne-og-ungdomspoliklinikken-harstadBarne- og ungdomspoliklinikken, HarstadB
Barne- og ungdomspoliklinikken, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsavdelingen-tromso/barne-og-ungdomspoliklinikken-narvikBarne- og ungdomspoliklinikken, NarvikB
Barne- og ungdomspoliklinikken og dagenheten Dragen, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsavdelingen-tromso/barne-og-ungdomspoliklinikken-og-dagenhenten-dragen-tromsoBarne- og ungdomspoliklinikken og dagenheten Dragen, TromsøB
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)https://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)B
Barne- og ungdomsseksjonen (sengepost), Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsavdelingen-tromso/barne-og-ungdomsseksjonen-tromsoBarne- og ungdomsseksjonen (sengepost), TromsøB
Bedriftshelsetjenestenhttps://unn.no/avdelinger/personal-og-organisasjon/bedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenestenB
Bekkensenterethttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/gastrokirurgisk-avdeling-tromso/bekkensenteretBekkensenteretB
Blod- og endokrinologisk post, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatri/blod-og-endokrinologisk-post-tromsoBlod- og endokrinologisk post, TromsøB
Blodbanken Harstadhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-harstad/blodbanken-harstadBlodbanken HarstadB
Blodbanken Narvikhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-narvik/blodbanken-narvikBlodbanken NarvikB
Blodbanken Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-tromso/blodbanken-tromsoBlodbanken TromsøB
Blodprøvetaking, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-harstad/blodprovetaking-harstadBlodprøvetaking, HarstadB
Blodprøvetaking, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-narvik/blodprovetaking-narvikBlodprøvetaking, NarvikB
Blodprøvetaking, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-tromso/blodprovetaking-tromsoBlodprøvetaking, TromsøB
Brystdiagnostisk senter, Tromsø (BDS)https://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/rontgenavdelinga/brystdiagnostisk-senter-tromsoBrystdiagnostisk senter, Tromsø (BDS)B
BUP, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-harstadBUP, HarstadB
BUP, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-narvikBUP, NarvikB
BUP, Silsandhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-silsandBUP, SilsandB
BUP, Sjøveganhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-sjoveganBUP, SjøveganB
BUP, Storsletthttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-storslettBUP, StorslettB
BUP, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-tromsoBUP, TromsøB
CT og konvensjonell røntgen, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/rontgenavdelinga/ct-og-konvensjonell-rontgen-tromsoCT og konvensjonell røntgen, TromsøC
Dagkirurgi, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kirurgisk-avdeling-harstad/dagkirurgi-harstadDagkirurgi, HarstadD
Dagkirurgi, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdelingen-tromso/dagkirurgi-tromsoDagkirurgi, TromsøD
Dagkirurgisk avdeling, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdeling-narvik/dagkirurgisk-avdeling-narvikDagkirurgisk avdeling, NarvikD
Diagnostisk enhet, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatri/diagnostisk-enhet-tromsoDiagnostisk enhet, TromsøD
Diagnostisk klinikkhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikkDiagnostisk klinikkD
Dialyseavdelingen, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-harstad/dialyseavdelingen-harstadDialyseavdelingen, HarstadD
Dialyseenheten, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-narvik/dialyseenheten-narvikDialyseenheten, NarvikD
Dysmeliteamet, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/fysioterapiseksjonen-tromso/dysmeliteamet-tromsoDysmeliteamet, TromsøD
Døgn 1, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/dogn-1-tromsoDøgn 1, TromsøD
Døgn 2, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/dogn-2-tromsoDøgn 2, TromsøD
Døgn, Storsteinneshttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/dogn-storsteinnesDøgn, StorsteinnesD
Døgnenhet, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/dognenhet-harstadDøgnenhet, HarstadD
Døgnenhet, Ofoten (Håkvik)https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/dognenhet-ofoten-hakvikDøgnenhet, Ofoten (Håkvik)D
Døgnenhet, Silsandhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/dognenhet-silsandDøgnenhet, SilsandD
Døgnenhet, Storsletthttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/dogn-storslettDøgnenhet, StorslettD
E-helse, samhandlings- og innovasjonssenterethttps://unn.no/avdelinger/e-helse-samhandlings-og-innovasjonssenteretE-helse, samhandlings- og innovasjonssenteretE
Ergoterapitjenesten, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/ergoterapitjenesten-tromsoErgoterapitjenesten, TromsøE
Ernæringssenteret, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/erneringssenteret-harstadErnæringssenteret, HarstadE
Ernæringssenteret, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/erneringssenteret-narvikErnæringssenteret, NarvikE
Ernæringssenteret, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/erneringssenteret-tromsoErnæringssenteret, TromsøE
Fag- og kvalitetssenterethttps://unn.no/avdelinger/fag-og-kvalitetssenteretFag- og kvalitetssenteretF
Fagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse- og rus)https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/fagutvikling-forskning-og-utdanning-psykisk-helse-og-rusFagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse- og rus)F
Fagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/fagutvikling-forskning-og-utdanning-psykisk-helse-og-rus/fagutviklingsenheten-psykisk-helse-og-rusFagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)F
Felles poliklinikk, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kirurgisk-avdeling-narvik/felles-poliklinikk-narvikFelles poliklinikk, NarvikF
Fertilitetspoliklinikken (IVF), Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fertilitetspoliklinikken-ivf-tromsoFertilitetspoliklinikken (IVF), TromsøF
Fordøyelse- og nyrepost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-fordoyelsessykdommer-og-nyremedisin/fordoyelse-og-nyrepost-tromsoFordøyelse- og nyrepost, TromsøF
Forebyggende familieteam, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/ruspoliklinikken-tromso/forebyggende-familieteam-tromsoForebyggende familieteam, TromsøF
Forskning- og utdanningssenterethttps://unn.no/avdelinger/forskning-og-utdanningssenteretForskning- og utdanningssenteretF
Fysikalskmedisinsk poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/fysikalsk-medisinsk-poliklinikk-tromsoFysikalskmedisinsk poliklinikk, TromsøF
Fysioterapi, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/fysioterapiseksjonen-tromsoFysioterapi, TromsøF
Fysioterapienheten, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/fysioterapienheten-harstadFysioterapienheten, HarstadF
Fødeavdelingen, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fodeavdelingagyn-narvikFødeavdelingen, NarvikF
Fødeavdelingen, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fodeavdelingen-tromsoFødeavdelingen, TromsøF
Fødepoliklinikken, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fodeavdelingen-tromso/fode-poliklinikk-tromsoFødepoliklinikken, TromsøF
Fødestua, Finnsneshttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fodestua-finnsnesFødestua, FinnsnesF
Fødestua, Sonjatunhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fodestua-sonjatunFødestua, SonjatunF
Gastrokirurgisk avdeling, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/gastrokirurgisk-avdeling-tromsoGastrokirurgisk avdeling, TromsøG
Gastrokirurgisk sengepost, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kirurgisk-avdeling-harstad/gastrokirurgisk-sengepost-harstadGastrokirurgisk sengepost, HarstadG
Gastrokirurgisk sengepost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/gastrokirurgisk-avdeling-tromso/gastrokirurgisk-sengepost-tromsoGastrokirurgisk sengepost, TromsøG
Gastropoliklinikken, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-harstad/gastropoliklinikken-harstadGastropoliklinikken, HarstadG
Geriatrisk poliklinikk, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-harstad/geriatrisk-poliklinikk-harstadGeriatrisk poliklinikk, HarstadG
Geriatrisk poliklinikk og dagenhet, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatri/geriatrisk-poliklinikk-og-dagenhet-tromsoGeriatrisk poliklinikk og dagenhet, TromsøG
Geriatrisk post, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatri/geriatrisk-post-tromsoGeriatrisk post, TromsøG
Gynekologisk, urologisk, endokrinologisk og plastikkirurgisk sengepost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/urologi-endokrin-og-brystkirurgi/gynekologisk-urologisk-endokrinologisk-og-plastikkirurgisk-sengepost-tromsoGynekologisk, urologisk, endokrinologisk og plastikkirurgisk sengepost, TromsøG
Habilitering for barn og unge, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-for-barn-og-unge-tromsoHabilitering for barn og unge, TromsøH
Habilitering, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/habilitering-harstadHabilitering, HarstadH
Habilitering, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/habilitering-tromsoHabilitering, TromsøH
Habillitering, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/habilitering-narvikHabillitering, NarvikH
HelseIArbeid-senteret, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/helseiarbeid-senteret-harstadHelseIArbeid-senteret, HarstadH
HelseIArbeid-senteret, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/helseiarbeid-senteret-tromsoHelseIArbeid-senteret, TromsøH
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdelinghttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/hjerte-lunge-og-karkirurgisk-avdelingHjerte-, lunge- og karkirurgisk avdelingH
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/hjerte-lunge-og-karkirurgisk-avdeling/hjerte-lunge-og-karkirurgisk-sengepost-tromsoHjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost, TromsøH
Hjerte- og lungeklinikkenhttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikkenHjerte- og lungeklinikkenH
Hjertemedisinsk avdelinghttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/hjertemedisinsk-avdelingHjertemedisinsk avdelingH
Hjertemedisinsk laboratorium (hjertelab)https://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisinsk-laboratorium-hjertelabHjertemedisinsk laboratorium (hjertelab)H
Hjertemedisinsk poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisinsk-poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikk, TromsøH
Hjertemedisinsk senge- og utredningspost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisinsk-senge-og-utredningspost-tromsoHjertemedisinsk senge- og utredningspost, TromsøH
Hud dagenhet, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdeling/hud-dagenhet-tromsoHud dagenhet, TromsøH
Hudpoliklinikken, Barduhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdeling/hudpoliklinikken-barduHudpoliklinikken, BarduH
Hudpoliklinikken, Finnsneshttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdeling/hudpoliklinikken-finnsnesHudpoliklinikken, FinnsnesH
Hudpoliklinikken, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdeling/hudpoliklinikken-narvikHudpoliklinikken, NarvikH
Hudpoliklinikken, Sonjatunhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdeling/hudpoliklinikken-sonjatunHudpoliklinikken, SonjatunH
Hudpoliklinikken, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdeling/hudpoliklinikken-tromsoHudpoliklinikken, TromsøH
Høresentralen, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/horesentralen-narvikHøresentralen, NarvikH
Høresentralen, øre-nese-hals poliklinikk Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/horesentralen-onh-tromsoHøresentralen, øre-nese-hals poliklinikk TromsøH
Hørsel og psykisk helse, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-for-barn-og-unge-tromso/regionsenter-for-dovblinde-tromso/horsel-og-psykisk-helse-tromsoHørsel og psykisk helse, TromsøH
Infeksjonspost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatri/infeksjonspost-tromsoInfeksjonspost, TromsøI
Innkjøphttps://unn.no/avdelinger/okonomi-og-analyse/innkjopInnkjøpI
Innslusa Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdelingen-tromso/innslusa-tromsoInnslusa TromsøI
Intensiv, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdeling-harstad/intensiv-harstadIntensiv, HarstadI
Intensiv, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdeling-narvik/intensiv-narvikIntensiv, NarvikI
Intensivavdelingen UNN Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/intensivavdelingen-unn-tromsoIntensivavdelingen UNN TromsøI
Karlaboratorium, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/hjerte-lunge-og-karkirurgisk-avdeling/karlaboratorium-tromsoKarlaboratorium, TromsøK
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkenhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikkenKirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkenK
Kirurgisk avdeling Harstadhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kirurgisk-avdeling-harstadKirurgisk avdeling HarstadK
Kirurgisk avdeling, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kirurgisk-avdeling-narvikKirurgisk avdeling, NarvikK
Kirurgisk poliklinikk, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kirurgisk-avdeling-harstad/kirurgisk-poliklinikk-harstadKirurgisk poliklinikk, HarstadK
Klinisk patologihttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/klinisk-patologiKlinisk patologiK
Kommunikasjonsavdelingenhttps://unn.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenK
Koordinerende enhet - habilitering og rehabiliteringhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/koordinerende-enhet-habilitering-og-rehabiliteringKoordinerende enhet - habilitering og rehabiliteringK
Kreft sengepost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kreftavdelingen/kreftavdelingen-sengepost-tromsoKreft sengepost, TromsøK
Kreftavdelingenhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kreftavdelingenKreftavdelingenK
Kreftpoliklinikken, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/poliklinikkene-i-kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kreftpoliklinikken-tromsoKreftpoliklinikken, TromsøK
Kulturavdelingenhttps://unn.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingen/kulturavdelingenKulturavdelingenK
Kvinne- og fødepoliklinikken, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/kvinne-og-fodepost-harstad/kvinne-og-fodepoliklinikken-harstadKvinne- og fødepoliklinikken, HarstadK
Kvinne- og fødepost, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/kvinne-og-fodepost-harstadKvinne- og fødepost, HarstadK
Kvinneklinikken (KK)https://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikkenKvinneklinikken (KK)K
Laboratoriemedisin, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-harstadLaboratoriemedisin, HarstadL
Laboratoriemedisin i UNNhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisinLaboratoriemedisin i UNNL
Laboratoriemedisin, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-narvikLaboratoriemedisin, NarvikL
Laboratoriemedisin, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-tromsoLaboratoriemedisin, TromsøL
Lederstøtte og organisasjonsutviklinghttps://unn.no/avdelinger/personal-og-organisasjon/lederstotte-og-organisasjonsutviklingLederstøtte og organisasjonsutviklingL
Legetjenester Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdelingen-tromso/legetjenester-tromsoLegetjenester TromsøL
Legevakt, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdeling-harstad/akuttmottaket-harstad/legevakt-harstadLegevakt, HarstadL
Legevakt, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdeling-narvik/akuttmottaket-narvik/legevakt-narvikLegevakt, NarvikL
Logopedtjenesten, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/logopedtjenesten-tromsoLogopedtjenesten, TromsøL
Luftambulanseavdelingenhttps://unn.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/luftambulanseavdelingenLuftambulanseavdelingenL
Lungelaboratorium og poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/lungemedisinsk-avdeling-tromso/lungelaboratorium-og-poliklinikk-tromsoLungelaboratorium og poliklinikk, TromsøL
Lungemedisinsk avdeling, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/lungemedisinsk-avdeling-tromsoLungemedisinsk avdeling, TromsøL
Lungemedisinsk dagbehandling, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/lungemedisinsk-avdeling-tromso/lungemedisinsk-dagbehandling-tromsoLungemedisinsk dagbehandling, TromsøL
Lungemedisinsk sengepost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/lungemedisinsk-avdeling-tromso/lungemedisinsk-sengepost-tromsoLungemedisinsk sengepost, TromsøL
Lungepoliklinikken, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-harstad/lungepoliklinikken-harstadLungepoliklinikken, HarstadL
Lysenheten, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdeling/lysenheten-tromsoLysenheten, TromsøL
Lærings- og mestringssenteret, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/lerings-og-mestringssenteret-harstadLærings- og mestringssenteret, HarstadL
Lærings- og mestringssenteret, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/lerings-og-mestringssenteret-narvikLærings- og mestringssenteret, NarvikL
Lærings- og mestringssenteret, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/rehabiliteringsavdelingen/lerings-og-mestringssenteret-tromsoLærings- og mestringssenteret, TromsøL
Lønn og regnskaphttps://unn.no/avdelinger/okonomi-og-analyse/lonn-og-regnskapLønn og regnskapL
Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/medikamentfritt-behandlingstilbudMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøM
Medisin A, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-narvik/medisin-a-narvikMedisin A, NarvikM
Medisin B, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-narvik/medisin-b-narvikMedisin B, NarvikM
Medisinsk avdeling, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-harstadMedisinsk avdeling, HarstadM
Medisinsk avdeling, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-narvikMedisinsk avdeling, NarvikM
Medisinsk dagenhet, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-harstad/medisinsk-dagenhet-harstadMedisinsk dagenhet, HarstadM
Medisinsk genetisk avdeling, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/medisinsk-genetisk-avdeling-tromsoMedisinsk genetisk avdeling, TromsøM
Medisinsk genetisk laboratoriumhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/medisinsk-genetisk-avdeling-tromso/medisinsk-genetisk-laboratorium-tromsoMedisinsk genetisk laboratoriumM
Medisinsk genetisk poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/medisinsk-genetisk-avdeling-tromso/medisinsk-genetisk-poliklinikk-tromsoMedisinsk genetisk poliklinikk, TromsøM
Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkninghttps://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/hjertemedisinsk-avdeling/medisinsk-intensiv-og-hjerteoppvakningMedisinsk intensiv og hjerteoppvåkningM
Medisinsk klinikkhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkM
Medisinsk poliklinikk, dagenhet og gastrolab, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-fordoyelsessykdommer-og-nyremedisin/medisinsk-poliklinikk-dagenhet-og-gastrolab-tromsoMedisinsk poliklinikk, dagenhet og gastrolab, TromsøM
Medisinsk poliklinikk, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-harstad/medisinsk-poliklinikk-harstadMedisinsk poliklinikk, HarstadM
Medisinsk sengepost A, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-harstad/medisinsk-sengepost-a-harstadMedisinsk sengepost A, HarstadM
Medisinsk sengepost B, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-harstad/medisinsk-sengepost-b-harstadMedisinsk sengepost B, HarstadM
Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Harstad og Narvikhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/medisinsk-teknikk-og-behandlingshjelpemidler-harstad-og-narvikMedisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Harstad og NarvikM
Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/medisinsk-teknikk-og-behandlingshjelpemidler-tromsoMedisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, TromsøM
Mikrobiologi og smittevernhttps://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/mikrobiologi-og-smittevernMikrobiologi og smittevernM
Morsmelkbankenhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsavdelingen-tromso/nyfodt-intensiv-tromso/morsmelkbankenMorsmelkbankenM
MR og ultralyd, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/rontgenavdelinga/mr-og-ultralyd-tromsoMR og ultralyd, TromsøM
Neselab v/ øre-nese-hals poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/neselab-v-onh-tromsoNeselab v/ øre-nese-hals poliklinikk, TromsøN
Nevro, hud- og revmatologisk avdeling (NEHR)https://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdelingNevro, hud- og revmatologisk avdeling (NEHR)N
Nevro, hud og revmatologisk sengepost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdeling/nevro-hud-og-revmatologisk-sengepost-tromsoNevro, hud og revmatologisk sengepost, TromsøN
Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR)https://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikkenNevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR)N
Nevrofysiologisk laboratorium, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdeling/nevrofysiologisk-laboratorium-tromsoNevrofysiologisk laboratorium, TromsøN
Nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye sengepost, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/nevrokirurgi-onh-og-oye-sengepost-tromsoNevrokirurgi, øre-nese-hals og øye sengepost, TromsøN
Nevrokirurgi-, øre-nese-hals og øyeavdelingenhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingenNevrokirurgi-, øre-nese-hals og øyeavdelingenN
Nevrokirurgisk poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevrokirurgi-ore-nese-hals-og-oyeavdelingen/nevrokirurgisk-poliklinikk-tromsoNevrokirurgisk poliklinikk, TromsøN
Nevrologisk dagenhet, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdeling/nevrologisk-dagenhet-tromsoNevrologisk dagenhet, TromsøN
Nevrologisk poliklinikk, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdeling/nevrologisk-poliklinikk-narvikNevrologisk poliklinikk, NarvikN
Nevrologisk poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/nevro-ortopedi-og-rehabiliteringsklinikken/nevro-hud-og-revmatologisk-avdeling/nevrologisk-poliklinikk-tromsoNevrologisk poliklinikk, TromsøN

Besøksadresser

Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-byggethttps://unn.no/steder/barne-og-ungdomspsykiatri-bupa-byggetBarne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget
Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, Finnsneshttps://unn.no/steder/distriktsmedisinsk-senter-midt-tromsDistriktsmedisinsk senter Midt-Troms, Finnsnes
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, Storsletthttps://unn.no/steder/distriktsmedisinsk-senter-nord-tromsDistriktsmedisinsk senter Nord-Troms, Storslett
Gimlevegen 12https://unn.no/steder/gimlevegen-12-tromsoGimlevegen 12
Gimleveien 70, Tromsøhttps://unn.no/steder/gimleveien-70-tromsoGimleveien 70, Tromsø
Grønnegata 83, Tromsøhttps://unn.no/steder/gronnegata-83-tromsoGrønnegata 83, Tromsø
Longyearbyen sykehushttps://unn.no/steder/longyearbyen-sykehusLongyearbyen sykehus
PET-senteret, Tromsøhttps://unn.no/steder/pet-senteret-tromsoPET-senteret, Tromsø
Rusbehandling ung, Tromsøhttps://unn.no/steder/rusbehandling-ung-tromsoRusbehandling ung, Tromsø
Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)https://unn.no/steder/russeksjon-narvik-nordlandsklinikkenRusseksjon Narvik (Nordlandsklinikken)
Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsandhttps://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-midt-troms-silsandSenter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsand
Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Sjøveganhttps://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-midt-troms-sjoveganSenter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Sjøvegan
Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storsletthttps://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-nord-tromsSenter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett
Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Håkvikhttps://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-ofoten-hakvikSenter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Håkvik
Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstadhttps://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-sor-troms-harstadSenter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad
Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Storsteinneshttps://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-storsteinnesSenter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Storsteinnes
UNN Harstadhttps://unn.no/steder/unn-harstadUNN Harstad
UNN Narvikhttps://unn.no/steder/unn-narvikUNN Narvik
UNN Tromsøhttps://unn.no/steder/unn-tromsoUNN Tromsø
UNN Åsgårdhttps://unn.no/steder/unn-asgardUNN Åsgård

Fant du det du lette etter?