Undervisningsmateriell HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

​Vi har laget et powerpoint-basert undervisningsserie i syv deler pluss en innledning, med bakgrunn i resultatene fra fiskeriprosjektet som ble gjennomført i perioden 1999-2002.

De ulike delene er basert på innholdet i veiledningsheftet "HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter, Veiledning for BHT" som ble utgitt av AMA i 2004. Det aller meste av innholdet er fortsatt aktuelt og gjeldende i dag. Delene består av følgende tema:

  • Del 0 Innledning
  • Del 1 Aerosoler
  • Del 2 Avgasser
  • Del 3 Muskelplager
  • Del 4 Termisk klima
  • Del 5 Støy
  • Del 6 Hudplager
  • Del 7 HMS

Undervisningsmateriellet er beregnet brukt av BHT-personell overfor ansatte ute i bedriftene. Det vil si det forutsetter at det er fagpersonell som underviser. Innholdet er etter beste evne tilpasset arbeidstakere i fiskeindustrien.


Materialet består powerpoint-filer og handouts i pdf-format. Det anbefales å laste ned og lagre alle ønskede filer på harddisken før de skal benyttes. Dette kan f.eks. gjøres ved å høyreklikke på linkene i tabellen nedenfor. De vanlige powerpoint-filene (.pptx) er passordbeskyttet, og må åpnes med skrivebeskyttelse, dvs. klikk på "Skrivebeskyttet" når du får opp spørsmål om passord. Presentasjonene finnes også som såkalte kjørbare powerpoint-filer (.pps), dvs. de starter direkte i fremvisningsmodus når en dobbeltklikker på de fra haddisken. Vi har også laget notater til foreleser og handouts til deltakerne. Disse er lagret i pdf-format.

Nedlastbare filer:

​Powerpoint
Notater​
6/side
.pps​
0. Innledning 0 Notat.pdf
​0-6.pdf
0.pps
​1. Aerosoler
1 Notat.pdf
1-6.pdf
1.pps
2. Avgasser
2 Notat.pdf
2​-6.pdf
2.pps
​3. Muskelplager
​3 Notat.pdf
3​-6.pdf
3.pps
​4. Termisk klima
4 Notat.pdf​
4​-6.pdf
4.pps
5. Støy
​5 Notat.pdf​
5-6.pdf
5.pps​
​6. Hudplager
6 Notat.pdf
6​-6.pdf
​6.pps
​7. HMS
7 Notat.pdf​
7​-6.pdf
​7.pps​

Prosjektgruppe: Følgende har vært med på å lage undervisningsmaterialet: Ann-Helen Olsen, Gerd Sissel Andorsen, Mona Strømmesen, Thor Eirik Eriksen, Cathrine Egeness.

Referansegruppe: Berit E. Bang, Lisbeth Aasmoe, Magnar Johnsen


Tilbake til avdelingssiden


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)