Sett av uka 06.-10.09.2021 til kurs

Miljømedisinkurs 2021


miljømed tromsø
Kurset har både leger og andre som målgrupper. Det er særlig relevant for de som arbeider med miljø og helse, herunder miljøretta helsevern. Kurset dekker miljø og helse bredt samtidig som det går i dybden på en del sentrale problemstillinger. Fokus er både internasjonalt og nasjonalt, med hovedvekt på det siste. 

Kurset er både godt forankret teoretisk og innrettet for å være konkret og nyttig for praksis. Kurset har vært avholdt over mange år, med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 
Kurset vil bli avholdt fysisk dersom mulig, men om c-19 situasjonen tilsier det, vil det bli et elektronisk kurs – eventuelt en hybrid.