Laboratorieingeniør forskning

Ledig stilling

​Det er ledig fast stilling som avdelings-/overingeniør i 100 % stilling tilknyttet avdelingens laboratorieforskning. Den som tilsettes skal ha ansvar for daglig drift av avdelingens forskningslaboratorium og yte laboratorieteknisk bistand i forskningsprosjekter. Tiltredelse etter avtale. Søknadsfrist 16.10.2019.

Se fullstendig utlysning her.